Betekenis van dromen over mes


Veel objecten en artefacten hebben een interessante en rijke symboliek, vooral gereedschappen, wapens, kostbare voorwerpen en sieraden.

Messen zijn precies het soort droomobjecten waar we het over hebben. Messen worden al sinds de prehistorie gebruikt; onze oude voorouders maakten de eerste messen van materialen waarmee ze in contact kwamen.

Een mes maakte hun leven veel gemakkelijker, maar het werd ook een gevaarlijk object dat andere mensen kon schaden. De symboliek van messen zit vol met voor de hand liggende en verborgen boodschappen.

Dromen over messen zijn daarom veel en zeer gevarieerd in hun betekenis.

Om je droom over messen correct te interpreteren, moet je op zijn minst de meest opmerkelijke details van die droom onthouden. De basisdetails zelf zijn details over het uiterlijk van het mes en het gebruik ervan.

Ten tweede, waar was het mes? Gebruikte je het? Gebruikte iemand anders het? Met welk doel?

Over het algemeen zijn dromen over messen verontrustend, want het maakt niet uit over wat voor soort mes je praat, het kan zowel voor goede als voor slechte dingen worden gebruikt.

Messen zijn objecten met een tweeledig karakter; of ze kunnen het doel van verschillende beroepen en bekwaamheden dienen of iemand pijn doen (ook jezelf bij het hanteren ervan).

Deze dubbele aard van messen maakt ze dubbel in symboliek.

Messen zijn een symbolische reden voor een complexe set van betekenissen, dus het is belangrijk om ze altijd in context te plaatsen bij het interpreteren van dromen of anders.

In de volgende regels zullen we ons best doen om in ieder geval de meest voorkomende varianten van dromen te presenteren door de messen als dominant motief te presenteren.

Dromen over het zien van een mes

Een mes in je droom kan verschillende dingen symboliseren. Echter, meestal staat een mes als motief in dromen voor verraad en verraad. Als je maar één mes ziet, kan het een goede waarschuwing zijn om meer aandacht te besteden aan wat er om je heen gebeurt.

Kijk of iemand zich verdacht gedraagt, of iemand die u gewoonlijk vertrouwt u blijft ontwijken en soortgelijke tekenen van mogelijk verraad waarneemt, vooral op uw werkplek of wat dan ook.

Een mes kan ook iets dergelijks symboliseren, maar niet negatief. Het staat nog steeds voor leugens en bedrog, maar voor het grotere goed.

Het betekent dat je de enige zult zijn die tegen anderen liegt, maar niet om louter ijdelheid of een of andere negatieve reden. Je zult tegen iemand moeten liegen om hem te redden van het kwaad.

Misschien komen ze erachter dat je hebt gelogen, niet wetende waarom je zoiets zou doen.

Droomt over een groot mes

Als een mes in je droom groot was, zelfs te groot, ongewoon, betekent dit dat er overal grote leugens om je heen zijn en dat deze op het punt staan om verteld of ontdekt te worden.

Het wordt meestal geïnterpreteerd als een symbool van een leugen die van jouw kant komt; de welwillende leugen die je waarschijnlijk zou moeten vertellen om iemand die je leuk vindt iets slechts, onnodig en onaangenaam te besparen.

Hoe groter het mes, hoe complexer de situatie is en hoe groter de leugen. Dit is een teken van een onaangename situatie die in zekere zin slecht voor u zal aflopen.

Dat komt omdat de mensen waar je tegen loog erachter zullen komen wat je deed, maar niet waarom.

De droom kan je ook de jouwe doen heroverwegen en de waarheid vertellen, hoe onaangenaam die ook is. Deze droom kan als een nuttige leidraad dienen.

Droomt over een zakmes

Dromen over een zakmes weerspiegelen de directe, eerlijke en open persoonlijkheid ervan. Je zult je nooit door anderen laten manipuleren en je zult altijd zeggen wat je denkt, of anderen het nu leuk vinden wat je te zeggen hebt of het niet eens zijn met je mening.

U bent het soort persoon dat standvastig is en uw zaak altijd zou verdedigen. Je houdt er niet van om concessies te doen.

Deze droom zou u moeten herinneren aan deze kenmerken en u doen beseffen wat goed is en wat niet.

Soms kan je directe houding gevaarlijk en bedreigend lijken voor mensen; je kan onbewust iemand kwetsen waar je echt om geeft.

Een zakmes staat ook symbool voor een snel humeur, haast, onnadenkendheid. Zorg voor je houding en beheers je humeur.

Droomt over een roestig mes

Dromen over verroeste, beschadigde en vernielde objecten en plaatsen worden meestal geassocieerd met negatieve dingen, met ziekten, tegenslagen en ellende.

Dromen over een roestig mes zijn bijzonder slecht.

Als je in een droom een roestig mes ziet of, erger nog, als je jezelf per ongeluk op een roestig mes snijdt, betekent dit dat je lichamelijk of emotioneel erg ziek wordt.

Deze droom suggereert dat ofwel je fysieke gezondheid in groot gevaar is, ofwel je emotionele toestand negatief wordt beïnvloed.

Dromen over roestige messen zijn voortekenen van ziekte en kunnen zelden een positieve boodschap overbrengen.

Deze droom suggereert dat je beter voor jezelf moet zorgen. Wees voorzichtig met je gezondheid en probeer niet in wanhoop te vervallen als de ziekte van emotionele aard is.

Dromen op een bloedig mes

Dromen over een bloedig mes symboliseren onenigheid, strijd, conflict en confrontatie in het algemeen. Deze droom weerspiegelt waarschijnlijk frustratie en boosheid die je in werkelijkheid voelt.

Het suggereert echter dat je uit de discussies moet blijven, in ieder geval tot het een beetje afkoelt.

Anders kan iemand ernstig gewond raken, zelfs fysiek, afhankelijk van een soort van onenigheid.

Een bloedig mes staat altijd voor een confrontatie. Meestal betekent het dat je de enige bent die echt gewond raakt, dus het is een goed waarschuwingsteken. Een bloedig mes in dromen kan ook betekenen dat je op het punt staat gekwetst te worden door iemand die je nooit zou verdenken.

Dit is een droom die symbool staat voor verraad, teleurstellingen en verbroken relaties. Het is geen positieve droom, maar het kan nuttig zijn.

Droomt over het vasthouden van een mes

dream with knife

Als je er zelf van droomt om een mes vast te houden, betekent dit dat je veel problemen hebt in je wakkere leven dat je niet weet wat je moet doen. Je zou ze echt willen uitsnijden en achterlaten.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het probleem te maken met een relatie die je daadwerkelijk hebt. Diep van binnen heb je het gevoel dat je deze relatie wilt verbreken, maar het idee is nog niet ontstaan.

Je voelt het, maar je twijfelt aan dat gevoel.

Deze droom is niet negatief, maar het kan ongemakkelijk zijn omdat het je belangrijke relaties die je met mensen hebt doet heroverwegen. Het doet je twijfelen aan wat je echt wilt van die relatie.

Misschien heb je het gevoel dat de persoon is veranderd en dat hij of zij afstandelijk is geworden, zelfs vijandig tegenover jou; je wilt die connectie niet meer.

Aan de andere kant weerspiegelen dromen over het vasthouden van een mes onderdrukte woede en hulpeloosheid.
Je bent boos op iemand in je omgeving. Het kan iedereen zijn, zelfs de mensen die het dichtst bij je staan. Je voelt je machteloos, omdat je niet weet hoe je dingen moet opruimen, vooral als je boos bent op iemand in je familie, je partner, je beste vriend of iets dergelijks.

Je moet stoppen en je afvragen wat je zo erg irriteert; misschien is het iets over jou, niet over de mensen waar je boos op bent.

Misschien zie je je negatieve eigenschappen en kanten in die mensen, dus wil je ze pijn doen, terwijl je in werkelijkheid jezelf echt pijn wilt doen.

Hoe eerder je dit beseft, hoe eerder je je opgelucht en klaar voelt om verder te gaan.

Droomt over iemand die een mes vasthoudt

Als je droomt van iemand anders die een mes vasthoudt, betekent dit dat je je in werkelijkheid bedreigd en in gevaar voelt of dat je de controle over je leven verliest. Je voelt je hulpeloos en je beseft dat andere mensen je beslissingen en acties in de weg staan.

De enige boosdoener is jezelf, je liet het hen doen en je manipuleren.

Aan de andere kant kan deze droom betekenen dat iemand wil stoppen met communiceren met jou; iemand wil niet dat je aanwezig bent in zijn leven. Je bent bang om opzij geschoven en afgewezen te worden.

Je kunt je echter afvragen waarom iemand dit überhaupt zou willen doen.

Misschien heb je iets gezegd of gedaan wat ze niet over het hoofd kunnen zien.

Dromen over het vinden van een mes

Dromen over het vinden van een mes zijn een zeldzaam soort positieve droom over messen.

Deze droom betekent dat je op het punt staat om verrassend en onverwacht goed nieuws te horen of iets dergelijks te ervaren.

Je zult merken dat je ongelofelijk goed bent in iets waar je nooit aan gedacht hebt.

Je hebt vaardigheden en talenten die kostbaar zijn; je hoeft ze alleen maar te herkennen en te gebruiken.

5/5 - (3 stemmen)

Like it? Share with your friends!