Betekenis van het getal 11:12


Heb je ooit gehoord van spiegeluren? We weten zeker dat je ze meer dan vaak in je leven hebt gezien, maar de vraag is: weet je wat ze betekenen?

Spiegeluren zijn een volledig modern fenomeen, alhoewel ze in het verleden ook al equivalent zijn en veel parallellen hebben waarmee je kunt tekenen. Spiegeluren zijn alleen te zien in het digitale tijdperk, op onze digitale schermen.

Er zijn veel van dit soort variaties; driedubbele spiegeluren zijn waar we het vandaag over zullen hebben.

Voordat we beginnen uit te leggen wat spiegeluren en driedubbele spiegeluren betekenen, laten we u eerst meenemen op een reis door de tijd, want het is een zeer belangrijk onderwerp voor dit verhaal. Mensen vertellen tijd uit het oude verleden en we leven allemaal volgens de gevestigde opvattingen van de tijd.

Welnu, het is interessant om op te merken dat er samenlevingen zijn die niet hetzelfde concept van tijd hebben als wij. De Hopi-taal is een specifiek voorbeeld; ze werken niet in termen van en voor tijd.

Het idee van tijd is complex en omvangrijk, moeilijk te begrijpen. We weten dat de tijd overal en in alles is; we leven in de tijd. Het is een constante die altijd vloeit en ondoorgrondelijk is.

We hebben echter een aantal punten in het abstracte idee van tijd vastgesteld om het zinvol te maken voor ons eigen bestaan. Onze fysieke tijd op aarde is in ieder geval beperkt. We moesten een concept bedenken dat ons zou helpen om dit bestaan te organiseren en er het beste uit te halen.

Geen wonder dat de tijd, zoals het is, zoveel mysteries inspireert. De getallen zijn ingebed in het idee van de tijd. We drukken de tijd uit in bepaalde eenheden. Cijfers helpen ons om betekenis te vinden, om grenzen te stellen, om het leven te organiseren en te systematiseren.

Maar ze houden ook voor een groot deel het mysterie en zelfs de magie in stand. In de moderne tijd, waarin we meer gericht lijken te zijn op het materiële en het wetenschappelijke dan op het spirituele en magische, zijn tijd en cijfers voor ons essentieel.

Ze lijken uiterst belangrijk te zijn. Als je even stilstaat en denkt, zul je beseffen dat we de tijd de hele tijd bijhouden en dat we leven met tellen, meten, berekenen van zowel de tijd als andere dingen.

Als u denkt aan een normale dag, zult u zich realiseren dat u elke vorm van expressie gebruikt die bestaat in termen die verband houden met tijd en numerieke waarden. Het is een merkwaardig iets, in feite.

Het spirituele aspect van tijd en getallen gaat nooit weg, hoewel we het misschien over het hoofd hebben gezien.

Het meten van de tijd

In onze moderne tijd, in stedelijke gebieden, zijn mensen vooral geobsedeerd door tijd en cijfers. Je kent de uitdrukking ‘tijd is geld’; nou ja, tijd is essentieel en geld is getallen.

[…] […] […] […]

[…]

[…] […]

[…] […] […] […]

[…] […] […] […] […]

[…]

[…] […] […]

[…] […]

[…] […] […]

[…] […]
[…]
[…] […] […] […] […]

[…] […]

[…]

[…] […]

[…] […]

[…]

[…] […] […]
[…]
[…] […] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […] […]

[…]

[…] […]

[…]

[…] […] […]

[…] […]

[…] […]

[…]
[…]
[…]

[…] […]

[…]

[…] […] […] […]

[…] […]

[…] […] […]

[…]

[…]

[…] […]
[…]
[…]

[…]

[…] […] […]

[…] […]

[…] […]

[…]

[…] […]

[…]

[…] […]
[…]
[…] […]

[…] […]

[…]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…]
[…]
[…] […] […]

[…] […]

[…]

[…]

[…] […] […]

[…] […] […] […]
[…]
[…]

[…]

[…]


Like it? Share with your friends!