Betekenis van het getal 12:12


Je wierp een blik op de hoek van je laptopscherm, gewoon om te zien of het tijd is om je werk af te maken en een pauze te nemen of iets anders te gaan doen, en daar waren ze, spiegeltijd, 12:12.

Gebeurt dit vaak bij jou? Ziet u de hele tijd spiegeluren of cijfers in een dergelijke volgorde in een andere vorm? Heb je je ooit afgevraagd of er iets meer aan de hand is dan alleen maar toeval?

Spiegelcijfers zijn alleen te zien op digitale displays, maar hun betekenis is dezelfde als het zien van bijpassende wijzers van een klok. Ook zou je dezelfde cijfers in een andere vorm, op andere plaatsen kunnen zien.

Bijvoorbeeld, 1212 komt overeen met de betekenis van 12:12 zoals gezien in de spiegeltijdinterpretatie, waarover we het in detail zullen hebben. Waarom gebeurt dit in de eerste plaats? De zich herhalende patronen van bepaalde verschijnselen hebben de mensen altijd geïntrigeerd en ons doen afvragen of er hogere krachten in het spel zijn.

Onze snelle levensstijl, vaak bestempeld als “instant”, het echte zicht, nu op de vlucht voor het gedigitaliseerde tijdperk, is niet zo verstoken van het mysterieuze en spirituele als men op het eerste gezicht zou denken. Misschien hebben we in onze gedachten afstand genomen van de geesten van het universum.

Toch zijn ze er, proberen ons helemaal te bereiken. Er zijn altijd tegengestelde, of op zijn minst verschillende, meningen geweest over het geestelijke in zijn geheel; het staat u natuurlijk vrij elk standpunt in te nemen.

Hoe dan ook, energieën die ons begrip te boven gaan, functioneren in deze wereld. Tenminste, vele mysterieuze en moeilijk te verklaren verschijnselen getuigen hiervan. Hoe vaak is het al gebeurd dat iets je aandacht trekt en je er geen logische verklaring voor hebt?

Bijvoorbeeld flikkerende lichten in uw huis, terwijl alles met elektriciteit perfect in orde is.

Een ander goed voorbeeld is het vele malen achter elkaar zien van hetzelfde voorwerp, een motief, een personage, een dier of iets anders gedurende een vrij korte periode. Je kunt het zien in je wakende leven, erover dromen, er ongewild aan denken, erover horen, enzovoort.

Spiegeluren en zich herhalende cijferreeksen vallen in de categorie van zo’n mysterieuze en mogelijk veelbetekenende categorie.

De waarheid is dat wij geen echte antwoorden hebben op de vraag waarom dit gebeurt, maar er zijn altijd vele pogingen in die richting geweest. Hier hebben we het vooral over het spirituele aspect van zo’n verschijnsel en de invloed ervan op het leven van een individu.

Laten we eens kijken wat er zo interessant is aan tijd en getallen; we leven van beide en ervaren het de hele tijd.

Teltijd

Sinds wanneer tellen mensen de tijd? Wel, in een zeer ver verleden verkoos men blijkbaar tijd te meten boven tijd te tellen. De verdeling van de tijd in jaren en vervolgens maanden en dagen, net als de verdeling van de dag in uren, gebeurde in de oudheid.

De eerste leidraad voor het tellen en meten van tijd was alsof het nog sterren en planeten waren. Wij kijken al sinds mensenheugenis naar de hemel en zullen dat blijven doen, ook als wij naar andere werelden reiken.

Neem een korte pauze en denk na over je dag. U zult snel beseffen dat alles in getallen wordt uitgedrukt, en grotendeels in tijdseenheden: uren om te slapen, tijd om op te staan, uren om te werken, vakantiedagen, tijd om dit of dat af te maken, tijd om een afspraak te maken, paginanummers in het boek, kiesnummers, enzovoort.

Hoe zijn we, in het belang van de wereld, zover gekomen? Nou, we hadden wat organisatie nodig!

Hemelpatronen, sterrenbeelden, planeetbewegingen en alles wat daarmee samenhangt, hebben ons in de eerste plaats geholpen ons aan te passen aan onze omgeving. Seizoensverschijnselen, cycli van de natuur en alles wat ons heeft gemaakt, hebben schema’s gecreëerd om ons te helpen volgens deze “regels” te leven.

De eerste kalenders stammen uit zeer oude tijden. Enkele van de belangrijkste vroege kalenders waren de Babylonische en de Chinese. Wat het meten van de tijd betreft, zijn er in de loop van de geschiedenis vele ideeën en uitvindingen geweest.

Enkele van de vroegste “klokken” werden in China uitgevonden, hoewel zij niet echt de tijd aangaven zoals in het 24-uurssysteem dat wij vandaag gebruiken en waarnaar wij leven. Het waren olielampen; reservoirs konden worden gebruikt om een bepaalde verstreken tijd uit te drukken en te markeren.

Hetzelfde gold voor Chinese zeilklokken, die soms worden toegeschreven als een uitvinding van Alfred de Grote. Zeilklokken konden alleen de verstreken tijd aangeven, niet de tijd van de dag.

Een van de vroegste astronomische klokken was een Egyptische uitvinding, die de dag in uren verdeelde en de tijd van de dag kon aangeven. Er waren ook waterklokken en andere pogingen om een betrouwbaar apparaat te maken om de tijd af te lezen.

Een van de indrukwekkendste voorbeelden van mechanische klokken die we vandaag de dag nog steeds gebruiken, zij het niet zo veel, is beslist de astronomische klok in de Oude Stad van Praag. Dit middeleeuwse apparaat blijft probleemloos functioneren.

Gespiegelde uren

Na millennia en eeuwen van pogingen om onze tijd te organiseren, zijn we uitgekomen bij onze supercoole kleine digitale klokken. Ze zijn zowat overal.

U draagt misschien een digitaal horloge, maar u hebt ook een digitaal klokje op uw telefoon, tablet, personal computer en allerlei andere apparaten die voor andere doeleinden zijn gemaakt dan het weergeven van de tijd.

Tijd is kort en tijd is geld in de geglobaliseerde samenleving, dus zijn we er meer door geobsedeerd geraakt.

Maar de spiegeluren laten zien dat er nog wat mysterie in de lucht hing. De spiegeltijden zien er zo uit. 01:01, 02:02, 03:03…23:23, 00:00. Je kon ze uitsluitend zien op digitale wijzerplaten.

Geloof en bijgeloof hierover is echter in wezen hetzelfde als het zien van klokwijzers (wanneer de minuten- en de urenwijzer boven elkaar staan). Het moet ook op toeval lijken, ook al is het dat niet.

Je kon naar het scherm kijken en wachten om het te zien, maar die samenvallende cijfers zouden nooit mysterieuze en betekenisvolle gespiegelde uren zijn. Het moet plotseling verschijnen. Juist, maar wat betekent het eigenlijk?

Er zijn verschillende heersende meningen over de spiegeluren; de meest intrigerende en aantrekkelijke is die van de geestelijke invloed op ons leven, die van beschermende geesten en beschermengelen.

Carl Gustav Jung kwam echter met een interessant standpunt dat ook kan worden toegepast op het spiegel-uur fenomeen. Het is zijn idee van synchroniciteit dat de spiegeluren zou kunnen verklaren en toch hun mysterieuze wending zou kunnen behouden.

Volgens dit idee zijn gebeurtenissen en verschijnselen die niets met elkaar te maken lijken te hebben, maar toch gelijktijdig plaatsvinden, volkomen logisch wanneer je er een lijn tussen trekt.

Het punt is dat we in het collectieve onbewuste archetypen hebben die in feite de basis vormen voor zulke betekenisvolle verbindingen.

Wel, we zouden inderdaad van alles met elkaar in verband kunnen brengen, maar de gespiegelde getallen belichamen synchroniciteit in hun verschijning zelf en accentueren dan ook de betekenis als je ze associeert met iets wat je op dit moment meemaakt.

Een aantrekkelijk idee, zeker. We geven graag betekenissen aan dingen.

Het zien van de uren van de Spiegel Betekenis

Wat betekent het om de spiegelnummers te zien? Welnu, velen zouden u onmiddellijk vertellen dat het betekent dat iemand aan u denkt of over u praat; dit is het wijdst verbreide bijgeloof over spiegeltijden, evenals over bij elkaar passende wijzers van de klok. Alternatieve verklaringen zijn de zogenaamde liefdesuurtjes.

Volgens dit bijgelovige geloof heeft elk spiegeluur iets te maken met het liefdesleven van degene die ze ziet; elk spiegeluur heeft een specifieke betekenis.

Zij die een spirituele inslag hebben in hun houding tegenover de wereld en haar verschijnselen, zijn geneigd te geloven dat spiegeluren spirituele boodschappen zijn, ons toegezonden door beschermende geesten van mensen die niet meer onder ons zijn of van onze hemelse beschermers, beschermengelen.

Volgens dit geloof willen de geesten van mensen die er niet meer zijn, ons laten zien dat zij om ons geven en willen dat wij verder gaan met ons leven.

Elk spiegelnummer heeft een specifieke betekenis die als leidraad voor ons kan dienen. Het is vergelijkbaar met de beschermengelen. Deze onstoffelijke en beschermende geesten komen alleen om namens ons te werken, in die zin dat zij ons helpen het beste te doen wat wij in ons individuele leven kunnen doen.

Zij bemoeien zich niet rechtstreeks met ons lot en veranderen ons lot niet. Zij sturen ons echter wel boodschappen van leiding, liefde, steun, aanmoediging en waarschuwing.

Om te begrijpen wat specifieke spiegelgetallen betekenen, zoals de 12:12, moet je je verdiepen in numerologie en specifiek engelennumerologie. Astrologie en andere alternatieve en aanverwante benaderingen kunnen van grote hulp zijn.

De symboliek van bepaalde getallen, gezien door de prisma’s van verschillende culturele, religieuze en spirituele concepten, kan van grote hulp zijn.

12:12 Uur Spiegel – Symboliek en Betekenis

Het spiegelgetal 12:12 kan zeker een interessante boodschap zijn, speciaal voor jou bedoeld.

Het getal 12:12 gaat over goede wil en anderen helpen, maar niet ten koste van je eigen welzijn. Dit spiegelgetal suggereert dat je je best moet doen om een goed mens te zijn in de zin van tolerantie en begrip hebben voor anderen, terwijl het ook betekent dat je erg zelfbewust moet zijn en jezelf moet waarderen.

Dit spiegelgetal is een assertieve levensles, van het in staat zijn de mensen om je heen te accepteren zoals ze zijn, maar het betekent niet dat je alleen maar aardig tegen iedereen moet zijn, de hele tijd.

Vriendelijkheid is een grote waarde, maar als het waar was. Om waar te zijn, moet het evenwichtig zijn. Dit alles betekent dat je eerst je innerlijke rust moet vinden. Als je eenmaal in balans bent in jezelf, kun je ook anderen helpen.

Het geheim van dit spiegelgetal zit in de cijfers waaruit het is opgebouwd, de nummers 1 en 2. Dit zijn de eerste twee getallen op een rij, als je de nul niet meetelt. Zo zie je maar, de combinatie kan worden opgevat als jezelf zien in de wereld en omgekeerd.

De getallen 1 en 2 in een reeks weerspiegelen uw waarde en de waarde die u aan de wereld hecht. Laten we dit nader onderzoeken door het spirituele prisma.

Wat betekent 12*12 in geestelijke zin?

Het getal 12*12 is een opeenvolging van twee uiterst krachtige spirituele getallen. De energie van het getal 1 is gericht op jezelf, je karakter, persoonlijkheid, houding en al het andere, terwijl het getal 2 staat voor paren, stabiliteit, communicatie, banden, relaties en alle soorten dualiteiten die nodig zijn in dit leven.

Daarom is deze reeks naar u gestuurd om u eraan te herinneren hoe belangrijk het is om in dit alles evenwicht te vinden.

Nummer 1 betekent ambitie, macht, leiderschap creativiteit, moed, dapperheid, de eerste en de beste zijn, dapper zijn, veel zelfvertrouwen en zelfrespect hebben. Nummer 1 betekent glorie, succes, het nastreven van levensdoelen, maar het hoeft niet als een uiterste te worden opgevat. Extremen leiden zonder twijfel tot corruptie.

De negatieve kant van de nummer één vibratie komt in de vorm van arrogantie, wreedheid, gewetenloosheid, meedogenloosheid, egocentrisme en dergelijke.

Nummer twee, aan de andere kant, maakt een veilige basis voor de ambitieuze nummer 1. Het herinnert ons aan het belang van banden en relaties, van liefde, koestering, zorg en bescherming.

Nummer 2 resoneert met een bewustzijn van het belang van delen, geven en nemen, tolerantie en begrip. Dit getal brengt je met beide benen op de grond en helpt je grootse ideeën hun meest waardevolle vorm te geven.

Samen gezien accentueren de getallen 1 en 2 in deze zich herhalende reeks al deze betekenissen.

Je beschermengelen willen dat je het opneemt als een herinnering. Misschien ben je te egocentrisch geworden en verwaarloos je de mensen en relaties die je hebt, omdat je denkt dat je ze misschien niet nodig hebt. Bedenk dat er tijden zijn geweest dat je de liefde van anderen nodig had, want het is gewoon iets heel natuurlijks.

Delen en liefhebben zitten in onze natuur, net zoals zelfgenoegzaamheid, zelfvertrouwen en zelfs een zekere mate van egocentrisme dat zijn. De sleutel is een evenwicht te vinden tussen die twee. Wees aardig voor anderen; help indien nodig.

Laat tegelijkertijd niemand misbruik maken van je goede bedoelingen en je goede wil.

Assertiviteit kan worden geleerd door ervaring en met slechts een beetje wilskracht die komt na zelfbewustzijn.

1212 in Astrologie en Numerologie

In de astrologie en de numerologie is het getal 1212 een verdubbelde reeks van het getal 12 die altijd symbolisch interessant is geweest. Er zijn tal van intrigerende voorbeelden die men inspirerend zou kunnen vinden.

Zo waren er bijvoorbeeld twaalf grote godheden in het Griekse pantheon.

De Bijbel zegt dat Jakob twaalf zonen had, wat interessant zou zijn voor de gelovigen. Er waren, natuurlijk, twaalf apostelen.

Ons jaar is verdeeld in twaalf maanden en een dag is tweemaal 12 uur lang. Misschien heeft het geheim van de voortdurende aanwezigheid van het getal 12 in de geschiedenis, mythologie, godsdienst en nog veel meer te maken met de betekenis van de eerste twee getallen die we al hebben genoemd.

Het is ook interessant om het als een som te zien. De getallen 1 en 2 geven het cijfer 3 en het dubbele daarvan geeft het cijfer 6.

Het getal 3 is een bijzonder interessant getal dat goed past bij de betekenissen van 1 en 2 hier. Het vertegenwoordigt boven alles vreugde, creativiteit, humor, artistieke neigingen, vriendelijkheid, grote verbeeldingskracht en vriendelijkheid. Het is het nummer van avontuurlijke jeugd, zelfexpressie en de zoektocht naar vrijheid.

Nummer 6 omvat al het bovenstaande, behalve misschien het sterk individualistische deel van de nummer 1 vibratie. Het betekent evenwicht, huiselijkheid, eerlijkheid, vrede, betrouwbaarheid, talenten, idealisme, enz.

Wat moet je doen als je de 12:12 ziet?

Nu je dit allemaal weet, geloven wij dat zien op 12:12 een andere dimensie heeft. Er zijn echter lagen en lagen van betekenissen, vooral als je je eigen levensomstandigheden en achtergrond in aanmerking neemt.

Als je het gezien hebt, wees er dan zeker van dat er energieën waren die je dit nummer met een reden stuurden.

Zoek naar numerologische interpretaties van getallen en kijk hoe ze samenvallen met je eigen leven of de fase die je nu doormaakt.

Snelle samenvatting

Het spiegelgetal 12:12 en zijn ‘afgeleiden’ in andere vormen hebben allemaal als basisboodschap zelfbewustzijn en eigenwaarde, samen met begrip voor anderen, liefde delen en vriendelijk en medelevend zijn.

De ‘moraal’ van dit nummer is het evenwicht te vinden tussen je eigen behoeften en verlangens en die van de mensen om je heen. Alleen dan zul je ten volle kunnen genieten van alles wat het leven te bieden heeft.

5/5 - (2 stemmen)

Like it? Share with your friends!