Wat betekent dromen van geesten?


Dromen over boze geesten zijn een van de meest voorkomende soorten nachtmerries.

Deze dromen zijn een van de meest verschrikkelijke en onaangename dromen in het algemeen; ze zijn gerelateerd aan enkele van de sterkste emoties die mensen kunnen ervaren, zoals angst, boosheid en verdriet.

Deze dromen worden over het algemeen als negatief beschouwd, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het hangt af van hoe je je voelt tijdens en na de droom.

Laten we eerst aan de boze geesten denken. Kwade geesten zijn allerlei demonische vormen die onze geest sinds het begin der tijden hebben verstoord. Wij zeggen meestal dat hij of zij “zijn of haar eigen demonen heeft”; hetzelfde geldt voor boze geesten.

De geesten zijn echter iets abstracter. Ze worden over het algemeen beschouwd als een energetische kwaadaardige invloed, en niet als een schepsel of een demonisch wezen.

Kwade geesten kunnen vele vormen aannemen, maar ze kunnen ook onzichtbaar zijn. In alle gevallen zijn mensen in staat om hun aanwezigheid te voelen of te denken dat ze het voelen.

Sinds de oudheid proberen mensen de negatieve dingen die hen overkomen te verklaren door de slechte energie toe te schrijven aan een of andere vorm van bovennatuurlijk en hels bestaan.

Kwade geesten zijn precies dat; ze zijn iets buiten ons, iets dat onze eigen positieve energie aanwakkert en ons saboteert, vaak zonder logische reden.

De activiteit van de boze geesten wordt door de media, spiritisten, enz. geanalyseerd.

Als een boze geest tot je droom komt, betekent dat meestal iets belangrijks, tenzij je veel fantasiefilms, horror- en sciencefictionfilms, boeken of iets dergelijks hebt geconsumeerd.

In veel gevallen zijn dromen over boze geesten slechts een weerspiegeling van iets wat we de laatste tijd hebben gezien in verband met dergelijke thema’s. Maar als zulke dromen uit het niets komen, moet er iets anders zijn.

Dromen over boze geesten

Dromen van boze geesten hebben veel te maken met hun persoonlijke emoties, gedachten, meestal negatief.

Mensen die zich gestrest, gestoord en rusteloos voelen in het leven, zouden waarschijnlijk nachtmerries hebben; ze zouden ervan dromen om door een demon of een boze geest achtervolgd of zelfs gewond te worden.

Kwade geesten in dromen zijn over het algemeen een weerspiegeling van onze problemen en wakkere levensstrijd. Ze krijgen alleen een passende vorm in onze droom; het is de manier voor onze geest om te proberen ze te bestrijden.

Dergelijke dromen kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Niet alle dromen over boze geesten zijn negatief. Vaak zijn zulke dromen goede voortekenen, zelfs als je je onaangenaam en bang voelt om een boze geest in je dromen te zien.

Het is belangrijk om elk detail van een droom te onthouden en zorgvuldig te analyseren.

Laten we nu proberen om enkele van de meest voorkomende soorten dromen waarin boze geesten voorkomen uit te leggen en te begrijpen en je helpen om jezelf beter te leren kennen en deze dromen te gebruiken als nuttige begeleiding.

Dromen over het zien van een boze geest

Als je droomt van het zien van een boze geest in je droom, zonder enige interactie of contact ermee, is deze droom waarschijnlijk gerelateerd aan iets uit je verleden.

Eerdere beslissingen, gedragingen en acties brengen bepaalde gevolgen met zich mee die u niet leuk zult vinden. Het kan ook betekenen dat je onopgeloste conflicten hebt met sommige mensen of dat er slechte gebeurtenissen en verliezen zijn geweest die je niet hebt overwonnen.

Vaak achtervolgen dingen uit ons verleden ons weer, zelfs als we ze als vanzelfsprekend beschouwen en vergeten. Het zien van een boze geest in een droom vertegenwoordigt die dingen.

Zo’n droom is een herinnering aan je verleden en komt naar je toe om je te laten beseffen dat je nooit echt in staat zult zijn om verder te gaan met je leven totdat je het verleden in je eigen hart hebt opgelost.

Soms is het gewoon iets waar je je bewust van moet worden en dan loslaten.

Een boze geest in een droom is een weerspiegeling van je diep verdrongen emoties over bepaalde dingen in je recente of oude verleden.

Dromen over een spookhuis

Als je droomt dat je in een huis bent dat door boze geesten wordt achtervolgd, betekent dit dat je je gecontroleerd voelt door een aantal externe factoren of door andere mensen. Yu voelt dat je je vrijheid hebt verloren en dat je handen gebonden zijn.

Aan de andere kant, als deze droom je opgelucht maakt nadat je wakker wordt, kan het een volledig tegenovergestelde betekenis hebben.

Volgens sommige tolken betekent de droom om in een huis met een boze geest te zijn, dat je grote steun en begeleiding hebt in je echte leven.

Je bent niet alleen en er zijn mensen die je beschermen en voor je zorgen.

Droomt ervan om een boze geest onder ogen te zien

Wat betekent dromen van geesten? 1

Als je droomt dat je geconfronteerd wordt met en boze geest en met hem praat, kan het een zeer nuttige droom zijn. Probeer je te herinneren wat de boze geest heeft gezegd! Zulke dromen brengen goede raad en begeleiding met zich mee.

Misschien zei de geest iets met betrekking tot je huidige levenssituatie of, waarschijnlijker, iets dat je alleen op je onderbewustzijn voelt. Woorden die door een boze geest in een droom worden uitgesproken hoeven niet negatief te zijn, maar zijn wel onthullend en nuttig.

Als je droomt dat je in de aanwezigheid bent van een boze geest en je niet bang bent, betekent dit dat je klaar bent om je leven in eigen handen te nemen.

Je wordt echt geconfronteerd met ‘je eigen demonen’; je beseft eindelijk welk gedrag en welke gewoontes je moet veranderen om een beter mens te worden en je doelen in het leven te bereiken.

Deze droom kan er ook op wijzen dat je sterker wordt en klaar bent om diegenen te onderdrukken die je plannen proberen te verpesten en die je willen manipuleren.

Dromen over achtervolging door een boze geest

Als een boze geest je achtervolgt of je aanvalt in je droom, dan is dat een weerspiegeling van je echte levensangst. Je kunt ze niet langer weerstaan en je geeft je volledig over aan je emoties.

Het is niet noodzakelijkerwijs slecht; je moet eerst je angsten omarmen om ze te overwinnen.

Als een boze geest je aanvalt, betekent dit dat je worstelt met je eigen zwakheden en slechte gewoontes en eigenschappen; als je er vandoor gaat, betekent dit dat je voortdurend probeert zulke negatieve dingen te vermijden, maar het feit is dat je dat niet kunt.

De droom is een herinnering dat je standvastig moet zijn.

Dromen over het doden van een boze geest

Als je ervan droomt om pijn te doen of te doden en boze geesten te laten verdwijnen, betekent dit dat je sterker bent dan ooit.

Het betekent dat je nu de energie hebt om je dromen na te streven, niets kan je tegenhouden.

Als je met gemak een boze geest najaagt, betekent dit dat je je echt zelfverzekerd, gemotiveerd, georganiseerd en klaar voelt. Als je moeilijkheden hebt en zelfs gekwetst raakt, maar toch de boze geest verovert, betekent dit dat het tijd en moeite zal kosten om weer op de rails te komen, maar uiteindelijk zal het licht op je schijnen.

Dromen van het overwinnen van een boze geest zijn altijd gekoppeld aan het overwinnen van je eigen interne geschillen in plaats van het oplossen van conflicten met anderen.

Deze dromen gaan over persoonlijke groei en kracht.

5/5 - (1 stemmen)

Like it? Share with your friends!