Betekenis van Dromen van Kat


Katten kunnen ook aangeven dat iemand in hun leven bedrieglijk of sluw is. Soms geven deze dieren in je droom enkele van je kenmerken aan of de kenmerken van iemand die je kent.

Agressieve katten kunnen symbool staan voor problemen met hun vrouwelijkheid. Ze kunnen ook wijzen op een aantal valse overtuigingen of illusies die je hebt over iets of iemand. Misschien heb je je bewust of onbewust ergens aan vergist.

Soms blijkt uit een droom over katten dat je om een of andere reden medelijden met jezelf hebt.

Vaak staat een droom over katten symbool voor je verlangen om te genieten en wat plezier in je leven te vinden.

Bijbelse betekenis van katten in dromen

Dreaming of Cat

Dromen met een kat – Als je een kat in een droom hebt gezien, is die droom meestal geen goed teken, en kan dat wijzen op wat ongeluk dat je binnenkort kunt meemaken. Als je het hebt gedood of bang gemaakt, dan kan deze droom erop wijzen dat je in staat bent om de gevolgen van het ongeluk dat je zult lijden te voorkomen of te verminderen.

Droomt u ervan omringd te zijn door katten – Als u ervan droomt omringd te zijn door veel katten, dan is die droom geen goed teken, wat vaak duidt op iemands verraad of bedrog. Deze droom wijst vaak op sommige mensen in uw directe omgeving die niet uw echte vrienden zijn en iets tegen u hebben, hoewel u zich daar misschien niet van bewust bent.

Droom van het zien van een agressieve kat – Als je een agressieve kat in een droom ziet, geeft deze droom vaak aan dat je niet in staat bent om de omstandigheden waarin je je bevindt te accepteren. In sommige gevallen geeft deze droom aan dat je je ergste vijand bent en dat je je doelen opgeeft omdat je ervan overtuigd bent dat ze onmogelijk te bereiken zijn zonder zelfs maar te proberen ze te bereiken.

Dromen over aangevallen worden door een kat – Als je droomt over aangevallen worden door een kat, is die droom geen goed teken, wat vaak aangeeft dat je omringd bent door mensen die je vijanden zijn en die in staat zijn om je gemakkelijk te ruïneren.

Droom om bang te zijn voor een kat – Als je droomt om bang te zijn voor een kat, kan die droom erop wijzen dat je een aantal valse angsten hebt en dat je die niet loslaat. Je denkt waarschijnlijk dat iets nutteloos is voordat je zelfs maar iets probeert te veranderen of te bereiken.

Deze droom is vaak een teken dat je liever hopeloos en verdrietig bent zonder te proberen iets te veranderen.

Dromen over een kat die je bijt – Als je droomt over een kat die je bijt, is die droom vaak een boodschap over je karakter. Het onthult vaak je hebzuchtige en egoïstische aard. Je kunt een persoon zijn die alleen maar van anderen neemt en je nooit iets teruggeeft. Je kunt ook een persoon zijn die geneigd is te overdrijven als de dingen niet zijn zoals je je had voorgesteld.

Soms wijst deze droom naar sommige mensen in je omgeving die je niet moet vertrouwen omdat ze slechte bedoelingen met je hebben, misschien proberen ze je te manipuleren of op een of andere manier te verraden.

Deze droom kan erop wijzen dat je omringd bent door bedrieglijke mensen.

Dromen over gekrabd worden door een kat – Als je droomt over gekrabd worden door een kat, kan die droom erop wijzen dat je door iemand of iets in gevaar wordt gebracht. Deze droom kan ook symbolisch de problemen weergeven die je hebt met een of andere vrouw in je leven.

Dromen om een kat op een bepaalde manier pijn te doen – Als je droomt om een kat op een bepaalde manier pijn te doen, is die droom vaak een slecht teken. Het kan wijzen op een situatie waarin u zich misschien ongepast gedraagt omdat u niet in staat bent om snel te handelen en te denken.

Dromen over een witte kat – Als je over een witte kat hebt gedroomd, is die droom geen goed teken. Deze droom waarschuwt u vaak voor mogelijke tegenslagen, verwarring en twijfels die u in de toekomst veel moeilijkheden kunnen opleveren, mogelijk van financiële aard.

Dromen met een zwarte kat – Een zwarte kat werd vaak beschouwd als een symbool van hekserij en magie en kreeg magische krachten. Een zwarte kat in een droom is vaak een teken van zijn psychische vermogens en intuïtie, maar ook van zijn angst om ze te gebruiken. Deze droom is om hem te vragen te gaan luisteren naar zijn intuïtie en de stemmen van zijn innerlijke mens.

Deze droom kan ook worden beschouwd als een aanmoediging om met een situatie om te gaan die je al een tijdje vermijdt omdat je bang bent om dat te doen. Deze droom duidt vaak op het uitstellen van enkele grote levensbeslissingen over je wensen en doelen omdat je angsten hebt.

Een droom over een zwarte kat kan symbolisch een machtige vijand vertegenwoordigen die je hebt en daar moet je je bewust van zijn.

Deze droom kan ook betekenen dat je een aantal illusies hebt en in onmogelijke dingen gelooft. Je zou wat fantasieën en overtuigingen kunnen hebben die geen zin hebben.

Dromen over een dode kat – Als je over een dode kat droomt, kan die droom op een bepaald gebied van je leven beperkingen betekenen.

Dromen over het doden van een kat – Als je droomt over het doden van een kat, geeft die droom vaak aan dat je je eindelijk bewust wordt van de ware sinistere motieven van sommige mensen in je omgeving. Deze droom kan wijzen op de ontdekking van een aantal van uw plannen en met succes te voorkomen dat ze u schade toebrengen.

Dromen over een huis vol katten – Als je droomt over het vinden van jezelf in een huis vol katten, kan die droom erop wijzen dat je verward of overweldigd wordt door illusies over een bepaalde situatie. Je houdt jezelf misschien voor de gek met fantasieën over situaties en mensen die geen basis hebben in de werkelijkheid.

Deze droom is een herinnering om objectiever te zijn en de dingen vanuit een realistischer perspectief te bekijken.

Beoordeel dit artikel 😀

Like it? Share with your friends!