Straat – Betekenis En Symboliek Van Dromen


Als we van straten dromen, willen dromen ons meestal iets vertellen over de paden die we in ons leven bewandelen.

De straten als symbool verwijzen naar het levenspad, de doelen die we volgen, ons hele traject op de planeet van geboorte, groei, rijping, en tenslotte, de dood.

Straten en paden zijn synoniemen die in de droomwerelden goed met elkaar verbonden zijn en die ons veel vertellen over keuzes en beslissingen die wij in de loop van de tijd nemen.

Dromen over een straat hangt veel af van de context van de droom, want als u ’s nachts over een straat droomt kan dat een betekenis hebben, maar als u overdag over een straat droomt wordt daar met een andere symboliek gewerkt.

In een brede context, als we dromen van straten, is ons onderbewustzijn tegen ons aan het praten, duidelijk makend dat er iets nieuws of ouds is binnen onze keuzes.

Straten zijn paden waar mensen lopen, dat wil zeggen, veel van de mening van anderen kan ook te maken hebben met het feit dat u droomt over straten.

Een andere manier om naar deze dromen te kijken is ook door een ander symbool van de straat te begrijpen, dat een doorgangszone is, iemand verlaat punt A en gaat naar punt B.

Er moet ook worden gekeken naar overgangen als u veel over straten droomt, en natuurlijk of ze leeg of druk zijn.

Trouwens, wie zijn de mensen die op straat lopen? Zijn het gewoon mensen of ook dieren?

Zoals u zich wellicht gerealiseerd hebt, heeft de symboliek van de straat, ook al is die eenvoudig, een grote verscheidenheid aan betekenissen, afhankelijk van de droom, is het niet?

Straten zijn duidelijke symbolen van overgang, overgang, en ook over hoe we beslissingen nemen, hoe onze keuzes worden gemaakt.

In dit artikel zult u uitgebreid ontdekken wat de meest voorkomende dromen over straten zijn, en vooral, wat hun betekenis is.

Dromen Over Een Straat – Betekenis En Droominterpretatie

Straat - Betekenis En Symboliek Van Dromen 2

Dromen over straten is altijd een moment van bezinning, want onze dromen willen ons dingen vertellen over de laatste beslissingen die we hebben genomen, onze keuzes of ze nu goed worden gemaakt of niet.

Meer dan dat, de straten symboliseren ook momenten van overgang in ons leven, het zijn beelden die de telluriek naar ons bewustzijn brengt om te begrijpen dat het tijd is om iets te veranderen, om iets in onze routine te verbeteren, bijvoorbeeld.

Straten zijn de beste symbolen van keuzes die onlangs zijn gemaakt, en vooral, straten zijn de paden die we in het leven volgen, als ze tumultueus zijn heeft een specifieke betekenis, nu als ze leeg zijn heeft een andere betekenis.

Als u de betekenissen van dromen met straten wilt ontdekken, stel ik voor dat u het artikel verder leest om in de diepte te begrijpen wat elk type droom betekent.

Eén ding is zeker, in de meeste betekenissen zien we dat besluitvorming, levenspaden en overgangen terugkerende thema’s zijn als we het over dromen over straat hebben.

Om ’s Nachts Van De Straat Te Dromen

Als we ’s nachts van straten dromen moeten we begrijpen dat onze keuzes misschien te veel bedekt zijn door twijfels, dit is de eerste betekenis. Keuzes die in het donker worden gemaakt, kunnen er ook mee te maken hebben.

Ben je gewend om keuzes voor anderen te maken, soort van onder de dekens? Wees eerlijk tegen jezelf, dit soort dromen komt om te praten.

Nachtelijke straatdroom heeft veel te maken met de geheimen die we ons hele leven meedragen, en nu komen ze misschien aan de oppervlakte. Als ze zich in dromen manifesteren, moet dat zijn omdat je voelt dat ze elk moment kunnen opduiken.

Deze momenten zijn belangrijk, omdat zij gewoonlijk op keerpunten in ons leven plaatsvinden.

Dromen met straat in de nacht gaat vooraf aan een moment in onze routine waarin we rustiger zullen zijn in relatie tot wie we werkelijk zijn. Zonder drama’s, zonder maskers.

Om Te Dromen Met Straat Op Dag

Als wij nu dromen dat wij een straat bezoeken en het is heel helder en overdag, dan spreekt dit boekdelen over onze keuzes.

Het lijkt erop dat degenen die dit soort dromen dromen hebben een zeer zuiver geweten hebben, omdat zij geloven dat zij het juiste doen en de beste beslissing nemen.

Als u droomt dat u zich op een heldere straat bevindt, onder een strakblauwe hemel, wijst alles erop dat u niet bang bent voor uw beslissingen, integendeel, alles wijst erop dat het leven in de door u gewenste richting gaat.

De dag symboliseert een vredelievende geest die weet waartoe hij in staat is, iemand die werkt voor wat hij gelooft en weet dat hij weldra de vruchten van alle inspanningen zal plukken.

Als je zo’n droom hebt, gefeliciteerd, want je doet je best en je zult zeker veel geluk hebben, je draagt immers geen schuld of verdriet over iets.

Dromen Van Een Zeer Drukke Straat

Als we dromen van een drukke straat, suggereert dit dat onze keuzes ons naar veel verschillende soorten plaatsen kunnen leiden.

De droom suggereert dat de mogelijkheden enorm zijn, dus je zult je extra moeten inspannen om je op één andere keuze te richten, anders zul je verdwalen temidden van zoveel keuzes.

Hier is het belangrijk dat u weet wat u nodig hebt, uw doel ontdekt en keuzes maakt die u daarheen leiden, anders kunt u verdwalen voor zoveel opties.

De drukke straat lijkt de verschillende opties die je hebt op tafel te brengen, nu is het aan je eigen bewustzijn.

Als je weet wat je zoekt in het leven, dan weet je hoe je de beste beslissing moet nemen, maar als je niet weet waar je heen moet, dan wordt alles erg moeilijk en druk.

De drukke straat vol mensen en auto’s in je dromen heeft veel te maken met die wereld vol mogelijkheden die naar je toe zal komen.

In eerste instantie lijkt het misschien goed dat al deze enorme levensopties op je afkomen, maar de waarheid is dat het je in verwarring kan brengen en een hoop kan schelen als je te veel tijd besteedt aan het navigeren tussen keuzes zonder te weten wat je uit het leven wilt halen.

Om Te Dromen Met Woestijnweg

Dromen over een verlaten straat is totaal het tegenovergestelde van dromen over een drukke straat. Terwijl de een sprak over de immense opties die in je leven zijn gearriveerd en alles zouden veranderen, spreekt de verlaten straat over een schaarste aan opties.

Als je de laatste tijd beseft dat je vastzit in dilemma’s, met weinig opties voor werk, weinig opties voor relaties, misschien is het echt waar.

Uw droom komt u immers waarschuwen dat er inderdaad een periode zal aanbreken waarin u meer teruggetrokken zult zijn en zonder grote prestaties.

Een tijd waarin je moet conserveren wat je al hebt en grote sprongen moet vermijden, want deze periode is een tijd van magere koeien zonder grote verwezenlijkingen.

Indien u dus meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en perspectieven wenst, is het het beste te wachten tot deze fase van geringe kansen voorbij is en pas dan zult u nieuwe horizonten zien.

Weet dat deze perioden van inertie volkomen natuurlijk zijn en ons allemaal overkomen.

Dromen Van Een Straat In Carnaval

Als je droomt van een straat in carnaval begrijp dan dat je dromen je vertellen dat je meer moet ontspannen en zelfs meer het huis uit moet gaan.

De tijd is gekomen dat je nieuwe mensen ontmoet en nieuwe ervaringen opdoet. Het schijnt een geweldige tijd te zijn om nieuwe dingen te leren en je perspectief in het leven te verruimen.

Dit gebeurt allemaal dankzij de sociale activiteiten die op je pad zullen komen en je hele leven een andere wending zullen geven.

Ja, dit is ook een tijd van overgang.

Hier ziet het ernaar uit dat u zowel nieuwe kansen op werk als nieuwe kansen op relaties zult krijgen. Als je een symptoom wilde genezen, kan dat ook in deze periode gebeuren.

Dromen Van Een Straat Vol Dode Mensen

Wanneer wij dromen van straten vol dode mensen is dat meestal een waarschuwingsteken.

Hier waarschuwt de droom ons voor momenten waarop we misschien onze diepste verlangens terzijde laten. Let daarom op als je je dromen hebt laten liggen.

Dit soort dromen is meestal erg triest, omdat het laat zien dat ons onderbewustzijn ons wil vertellen onze dromen niet te laten varen.

Dit is wat bedoeld wordt met dode mensen in de straten, dit zijn je dromen die je hebt laten varen omdat je te bang was, of omdat mensen zeiden dat ze niet te verwezenlijken zouden zijn.

Om wat voor reden dan ook, u moet uw leven weer bij de teugels pakken en weer gaan geloven dat het mogelijk is om te winnen.

Dromen Van Een Straat Vol Dieren

Dit is een uniek soort droom, want dieren vertegenwoordigen ons meest instinctieve en wilde deel, dus verwijst het naar onze meest basale emoties.

Wanneer we dieren tegenkomen, moeten we erop letten of onze basisverlangens worden vervuld. Weet je wat je nodig hebt om te overleven?

Naast eten en drinken, natuurlijk.

Je hebt affectie nodig, plezier, hoop.

Zijn dit dingen die je de laatste tijd mist?

Als het antwoord ja is, dan moet je manieren leren om jezelf die basisdingen te geven en aan die behoeften te voldoen.

Dit kan gebeuren bij singles die te lang zonder relatie zitten, en dieren beginnen te verschijnen in dromen, als een instinctief en elementair onderdeel van de relatie met elkaar.

5/5 - (1 stemmen)

Like it? Share with your friends!