Wat betekent het om te dromen van het einde van de wereld?


Dromen over het einde van de wereld zijn een speciale categorie dromen die niet zo vaak voorkomen als sommige andere.

Apocalyptische dromen kunnen zeer verontrustende nachtmerries zijn, maar dat hoeft niet. Het hangt veel af van de aard en de persoonlijkheid van een dromer hoe hij of zij erover zou dromen en welke emoties en gedachten de droom zou veroorzaken.

Apocalyps als zodanig is een idee van het uiteindelijke einde.

Het interessante aan het idee van de apocalyps is dat het op vele manieren kan worden geïnterpreteerd.

De interpretatie van de apocalyps hangt in de eerste plaats af van iemands religieuze of spirituele opvattingen. Het maakt veel uit of je gelooft in de apocalyps zoals die in bijbelse bronnen wordt gezien of dat je er een heel ander idee over hebt.

Sommige mensen geloven zelfs dat wijzelf het tijdperk van de Openbaring al hebben meegemaakt.

Anderen zijn bang voor het idee alleen al. Je hebt vast wel gehoord van mensen die zich voorbereiden op de dag des oordeels.

Zij geloven dat het einde van de wereld, ongeacht het precieze scenario dat zou gebeuren, nabij is en zij zijn vastbesloten het op de een of andere manier te overleven. Sommige mensen nemen dit zeer ernstig en bouwen schuilplaatsen, maken voedselvoorraden, enz.

Laten we teruggaan naar het basisidee van apocalyptisch, zodat we beter kunnen begrijpen wat het betekent als je erover droomt.

Het woord apocalyps is afkomstig van het Griekse apokalypsis, dat letterlijk vertaald “openbaring”, “onthulling” betekent. Openbaring is de naam van het laatste boek van de Heilige Schrift en beschrijft het einde van de wereld.

De meest verbreide apocalyptische visie is die vanuit christelijk oogpunt, maar ook andere godsdiensten en hun heilige teksten spreken over een soortgelijke visie op het einde van de wereld. De apocalyptische literatuur vindt haar oorsprong in Joodse teksten uit de oudheid.

Opmerkelijke teksten hierover zijn het Boek Daniël in de Hebreeuwse Bijbel en het Boek Henoch, dat een apocriefe bron is. In het Nieuwe Testament is het Boek Openbaring of Openbaring van Johannes, naast andere titels, waarschijnlijk de meest bekende kijk op het einde van de wereld.

De teksten die spreken over het einde van de wereld, met name de openbaring van Johannes, zijn voor velen duistere en mysterieuze teksten. Geleerden van alle tijden trachten het te begrijpen en het in verband te brengen met andere religieuze bronnen.

Het hoofdthema van de apocalyptische literatuur is echter dat het goede, gezien naar het beeld van God, uiteindelijk zou zegevieren over de machten van het kwaad.

Het is ook de boodschap van de uiteindelijke verlossing voor hen die waarlijk gelovig zijn, maar al deze ideeën zijn complex en moeten niet zwart-wit worden bekeken, net zoals goed en kwaad niet zo eenvoudig moeten worden bekeken.

Iemands individuele kijk op het leven, filosofisch standpunt, samenleving, traditie, cultuur en talrijke andere factoren bepalen iemands perceptie van deze cruciale ideeën van de mensheid als geheel.

Dromen over het einde van de wereld

Dromen over het einde van de wereld kunnen verschillende dingen voorstellen bij verschillende dromers.

Als we het religieuze element terzijde schuiven en het gewoon beschouwen als het einde van alle dingen die we kennen, ongeacht hoe ze zullen eindigen, kunnen dromen over het einde van de wereld begrijpelijke boodschappen in zich dragen op individueel niveau, wat ons hier het meest interesseert.

Welke boodschappen probeert zo’n droom je te vertellen? Dromen over het einde van de wereld duidt op het einde van een fase in iemands leven en zou een keerpunt kunnen zijn, een radicale verandering.

Zo’n droom zou zich voordoen bij een dromer die zich momenteel op een kruispunt in zijn wakende leven bevindt.

Het dramatische, apocalyptische einde suggereert dat de tijd echt gekomen is om aan bepaalde dingen een einde te maken. Dit kan door u of door iemand anders worden gedaan.

Als je geen enkel teken van controle hebt over je lot in het apocalyptische scenario dat je droomt kan het een weerspiegeling zijn van je huidige gemoedstoestand en de actuele situatie in je leven.

Anderen beheersen hun leven, anderen veranderen het zoals zij willen. Wat heel belangrijk is, is dat het niet noodzakelijk uit kwade bedoelingen gebeurt, maar omdat het zo hoort.

In uw wakende leven kunt u het gevoel hebben dat de dingen uit elkaar vallen en dat een of andere hogere kracht de loop der gebeurtenissen beïnvloedt zonder u ooit te raadplegen.

Deze droom vertegenwoordigt ook het uiteindelijke verlies en op individueel niveau kan het de angst van een dromer weerspiegelen om iets belangrijks te verliezen. Uiterst pijnlijke verliezen in het echte leven geven mensen vaak het gevoel alsof het einde van hun wereld zojuist is gekomen.

De apocalyptische droom is vaak een weerspiegeling van een uiterst pijnlijk verlies of een irrationeel sterke angst over de mogelijkheid iets te verliezen.

Deze droom, zo dramatisch en gruwelijk als hij is, is ook een herinnering aan waarden in je echte leven. Het is een visioen van hoe het zou zijn als alles zou ophouden te bestaan.

Zelden voelt iemand zich daar goed bij, hoezeer hij of zij zijn of haar wakende leven ook lijkt te haten.

De betekenis is sterker als je bekende gezichten ziet in je apocalyptische/eind van de wereld droom. Als je mensen van wie je houdt en om wie je geeft ziet verdwijnen in een apocalyptisch scenario, zonder enige mogelijkheid om hen te redden, moet dat wel een sterk effect op je hebben.

Aan de ene kant kan zo’n droom een weerspiegeling zijn van je gevoel van hulpeloosheid in de werkelijkheid.

Aan de andere kant is het een herinnering aan al die goede dingen en mensen waar je meer om zou moeten geven.

Dromen over het overleven van de Apocalyps

Dromen over hoe je het angstaanjagende scenario van de apocalyps kunt overleven, ongeacht hoe de wereld er in je droom uitziet, zijn een nogal vreemde categorie dromen. Deze kunnen een zeer persoonlijke betekenis hebben en de betekenis hangt af van de details van je droomvisioen.

Als je de chaos van het apocalyptische scenario droomt en er op de een of andere manier in slaagt het te overleven, weerspiegelt de droom ofwel de werkelijke, huidige worsteling die je doormaakt, ofwel geeft hij aan dat je op het punt staat die door te maken.

Hoe dan ook, je zult de kracht hebben om door moeilijke tijden te komen, beschadigd of anderszins. Hoe minder fysiek en emotioneel gekwetst in je dromen, hoe meer echte kracht en geestelijke gezondheid je in werkelijkheid zult hebben.

De droom herinnert je aan de kracht die je al hebt en zou je moeten aanmoedigen. Het suggereert dat hoe moeilijk de tijden ook waren, je ze kon overwinnen.

Aangezien apocalyptische scenario’s als idee bedoeld zijn om alle leven te beëindigen, suggereert het feit dat je de enige overlevende bent in je Armageddon-droom dat je bewaakt bent door een of andere hogere kracht, alsof het de bedoeling was dat je het zou overleven.

In werkelijkheid zou het een meer realistische betekenis kunnen zijn, maar de boodschap is sterk. Het betekent dat je nog een kans krijgt of zal krijgen. In feite zou het je moeten doen beseffen dat je altijd een kans hebt om opnieuw te beginnen, zolang hij of zij leeft.

Hoewel het misschien een somber scenario is, is het overleven van de apocalyps een droom over de hoop op een nieuw begin.

Het houdt ook in dat aan sommige dingen definitief een einde moet komen, zodat je verder kunt gaan en opnieuw kunt beginnen.

Soms betekent het dat je vanaf nul moet beginnen. Aan het eind van de dag moet u zich realiseren dat het niet zo’n slechte zaak is als het in eerste instantie lijkt.

Dromen over de post-apocalyptische wereld

sonhar com fim do mundo 1

Dromen over de post-apocalyptische wereld zijn van dezelfde aard als dromen over het overleven van de apocalyps. Deze dromen behoeven echter geen details te bevatten over de werkelijke gebeurtenis van de wereldvernietiging.

Het gebeurt gewoon dat een dromer zich in een post-apocalyptisch scenario bevindt.

De details kunnen sterk variëren en zullen zeker de betekenis van je droom beïnvloeden.
Als het post-apocalyptische universum waarover je droomt de wereld illustreert vlak na de vernietiging ervan, een woestenij, verbrande steden, dode natuur, dode mensen en andere gruwelijke details, en jij bent daar, dan kan het een droomvisioen zijn van de vernietiging van je eigen persoonlijke wereld.

Het is een boodschap die je vertelt wat er zal gebeuren als je niet voor je wereld zorgt.

De droom kan een weerspiegeling zijn van het onaangename gevoel dat de dingen in uw omgeving niet erg goed gaan en dat het probleem is dat u daar maar zit en toekijkt hoe alles in elkaar stort; erger nog, u bent misschien iets aan het doen waarvan u zich bewust bent dat het op de lange duur geen goeds zal brengen.

De droom zegt, “Hier is het, dit is wat er gaat gebeuren als je niet beter oplet”.

De droom kan gaan over de omgeving, over je sociale kringen, over de mensen van wie je houdt of over alles in zijn geheel.

Het kan over jezelf en je innerlijke wereld gaan. Doe het weg voor het te laat is.

De droom kan ook een weerspiegeling zijn van angst en bezorgdheid over het verlies van alles in je leven, ongeacht of je echte redenen hebt om bezorgd te zijn of dat je gewoon overdreven angstig bent.

Aan de andere kant zijn dromen over de post-apocalyptische omgeving ook dromen over een geheel nieuw begin, een nieuwe start voor u. Het suggereert dat sommige dingen te ver zijn gegaan en tot een einde moeten komen.

De droom suggereert dat je een andere, nieuwe kans in je leven krijgt en die kan radicaal nieuw zijn. De droom gaat over het opnieuw opbouwen van je wereld uit ruïnes.

Post-apocalyptische scenario’s kunnen echter verschillen van deze “just-apocalypse” scenario’s. Je zou kunnen dromen van een geavanceerde, compleet nieuwe wereldorde die er eigenlijk beter uitziet dan de wereld die je kent.
Deze droom is visionair en creatief, echt. Het moet je creatieve geest aanmoedigen en de behoefte om dingen in je eigen leven te verbeteren, zodat het een effect kan hebben op de hele mensheid.

Dromen over de Bijbelse Apocalyps

Dromen over de bijbelse apocalyps of een soortgelijk scenario, gebaseerd op bepaalde religieuze kennis en bronnen, verschijnen meestal als dromen over de eindstrijd tussen de krachten van het goede en de krachten van het kwade.

Deze droombetekenis hangt af van wie er wint, of er een einde was in je droom, en aan welke kant je staat.

Zo’n droom weerspiegelt, op individueel niveau, meestal de innerlijke strijd van een dromer. Je ‘goede’ kant strijdt tegen de ‘donkere’ of, wat waarschijnlijker is, je hebt bepaalde confronterende gedachten of emoties die je nerveus maken en dat weerspiegelt zich in je dromen.

Aan de ene of de andere kant staan hangt veel af van hoe je elkaar ziet en je eigenlijke perceptie van dit universele scenario zoals gezien in de grote geloofssystemen.

De droom over de eindstrijd weerspiegelt de krachten die in onze ziel strijden. Sommigen zouden zeggen, krachten die vechten voor onze zielen.

De boodschap achter het bijbelse einde is dat het goede uiteindelijk moet zegevieren, zodat de droom kan worden gezien als een droom van hoop op een nieuwe en zondeloze morgen.

5/5 - (1 stemmen)

Like it? Share with your friends!