Wat betekent het om van een politieagent te dromen?


Politie is niet zo’n vaak voorkomend droommotief als sommige andere, maar toch speelt het een belangrijke rol bij de interpretatie van dromen, omdat dit motief hoe dan ook een sterke symbolische betekenis heeft.

Welnu, wie onlangs ervaring heeft gehad met de politie of wie zelf voor de politie werkt, zal waarschijnlijk vaker dromen over de politie dan andere mensen.

Bij deze mensen zijn dromen over de politie meestal slechts een weerspiegeling van hun mentale preoccupatie met de politie zelf.

Maar als we de politie als een droommotief beschouwen, los van werkelijke ervaringen met de werkelijke politie, dan ontdekken we dat zij vele betekenissen kan hebben.

Over het algemeen hebben mensen de neiging om dromen over de politie negatief te interpreteren, omdat het een gangbare gedachte is dat de politie altijd nauw verbonden is met het regelen van allerlei problemen, problemen en orde.

De tweede gedachte houdt natuurlijk verband met het idee van bescherming en voogdij.

Dromen over de politie

De politie in dromen symboliseert zeer duidelijke concepten en ideeën. Het betekent macht, controle, discipline, orde, regels en bescherming.

Anderzijds, zelfs als de politie zelf geen problemen veroorzaakt, maar juist het tegendeel, symboliseert zij als reden de problemen die men wil reguleren, stoppen of voorkomen.

Daarom wordt de politie symbolisch geassocieerd met gevaar, risico, de misdadiger, zelfs vechten en dood.

Wat dit motief voor u betekent, hangt echter af van hoe u erover droomt en wat uw persoonlijke mening over het politiekorps is.

Als u iemand bent die op de een of andere manier bang is voor de politie of denkt dat zij corrupt zijn, kunnen dromen u geruststellen over dergelijke ideeën of u een zeer ongemakkelijk gevoel geven. Als je niet zulke gevoelens hebt over de politie, kan een droom hierover richtinggevend, bemoedigend en positief zijn.

Het hangt ook erg af van de omstandigheden van je droom. Hoewel dromen waarin de politie een rol speelt niet bijzonder vaak voorkomen, is het interessant hoe rijk aan betekenis en andere motieven ze kunnen zijn.

Scenario’s van dergelijke dromen verschillen en het is van cruciaal belang de details te onthouden.

Werd je achtervolgd door de politie of had je er niets mee te maken? Waren de politieagenten vriendelijk tegen je? Hebben ze je geholpen of had je problemen met ze? Wat was de uitgangssituatie?

Er zijn nog veel meer vragen die je jezelf kunt stellen om een beter beeld te krijgen van je droom over de politie.

Hebben ze je gearresteerd, vastgehouden of ondervraagd? Heb je ooit de politie een crimineel zien achtervolgen? Waren er fysieke ontmoetingen? Was u lid van de rechtshandhaving? Was het iemand in je familie of vriendenkring?

Dit zijn enkele van de ideeën van richtlijnen voor interpretatie.

Dromen over het zien van de politie

Sonhar com Polícia

Als u droomt dat u politie ziet, maar dat u er niets mee te maken heeft (bijvoorbeeld een politiepatrouille, politieagenten in uw stad, in het algemeen publiek of zo), betekent dit dat u in de volgende periode meer oplettend moet zijn.

Er kunnen zich veel situaties voordoen waarin u de schuld krijgt van iets wat u niet eens hebt bedacht. Er kunnen ongelukken gebeuren die je moet proberen te vermijden.

Deze droom suggereert dat je voorzichtig moet zijn tegenover wie je je openstelt en met wie je je ideeën en plannen deelt.

Als u in de een of andere moeilijkheden verkeert of in een problematische situatie terecht bent gekomen, suggereert deze droom dat het goed en nuttig zou zijn iemand om hulp te vragen; vraag vooral deskundigen om hulp.

Dit is waarom je de politie ziet. Zij vertegenwoordigen professionals wier advies u in werkelijkheid nodig kunt hebben.

Soms kunnen we dingen niet alleen aan en moeten we de problemen die we hebben overdragen aan degenen die ze wel op een professionele manier kunnen oplossen.

Voelt u zich onzeker, verontrust en bezorgd over bepaalde zaken in uw leven?

Aarzel niet om anderen op zijn minst om een idee voor een richting van actie te vragen. Een bezoek aan de politie kan u er ook aan herinneren dat u bescherming geniet waarvan u zich niet bewust bent.

Dromen over het zijn van een politieagent

Als u droomt dat u voor de politie werkt (en dat is meestal niet zo), betekent dit dat u een verantwoordelijker, tactvoller en georganiseerder persoon aan het worden bent.

Deze droom weerspiegelt uw behoefte om uw eigen leven meer georganiseerd en goed gepland te maken, maar ook uw verlangen om alles in de hand te hebben. Je bent opgewonden door het idee van macht en gerechtigheid.

Deze droom suggereert dat u een eerlijk, rechtvaardig en eerlijk mens bent; u ergert zich aan de verantwoordelijkheid en roekeloosheid van anderen, maar u weet dat u niet iedereen om u heen kunt veranderen. In deze droom speel je een fictieve rol van iemand die het recht heeft om orde op zaken te stellen.

Deze droom suggereert niet alleen dat u graag controle heeft over dingen, maar ook dat u een zeer beschermend individu bent.

Aan de andere kant kunnen dromen over zelf politieagent zijn een vertaalde reactie van spijt uit je wakende leven voor een fout die je hebt gemaakt.

U voelt zich schuldig en wilt alles rechtzetten door de verantwoordelijkheid te nemen voor alle gevolgen. U zou graag willen veranderen; deze droom suggereert dat u op een goede weg bent om dit te bereiken en uw houding te verbeteren, betere beslissingen te nemen en trouw te zijn aan uw roeping.

Dromen over achtervolgd worden door de politie

Dromen over achtervolgd worden door de politie zijn meestal reflecties van schuld, spijt en onwil om de consequenties onder ogen te zien die voortkomen uit onze fouten.

In werkelijkheid kan het zijn dat je het schuldgevoel hebt onderdrukt voor iets dat zo diep in je zit dat je het zelfs bent vergeten.

Schuldgevoel is echter een sterk gevoel en vroeg of laat zal het zijn prijs hebben. De droom is een krachtig kanaal om je aan je schuldgevoel te herinneren. Deze droom betekent dat u wegloopt voor verantwoordelijkheid en consequenties.

Je zou heel graag diegenen mijden die ook onrechtvaardig zijn geweest; het zou slechts een kleine kwestie kunnen zijn, maar het maakt je ongemakkelijk.

Deze droom vertelt ook over je gevoel van eigenwaarde. Hoe onzekerder je in jezelf bent, hoe minder bereid je bent om verantwoordelijkheid te nemen. Dromen suggereren dat je moed moet verzamelen en het onder ogen moet zien; de politie hier vertegenwoordigt gerechtigheid en rechtschapenheid.

Je moet je als een volwassene gedragen en toegeven dat je een fout hebt gemaakt. Je zult verbaasd zijn hoeveel meer mensen je zullen waarderen nadat je dat hebt gedaan.

Als u de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw fouten blijft ontlopen, is de kans groter dat u als een onbetrouwbare en onserieuze persoonlijkheid wordt gezien.

Dromen over het politiebureau

Dromen over een politiebureau kan verschillende dingen betekenen.

Als u wordt gearresteerd en vervolgens naar het politiebureau wordt gebracht, betekent de droom dat u uw verantwoordelijkheid zeker niet zult kunnen ontlopen. Je hebt het geprobeerd, maar uiteindelijk zul je falen, wat te verwachten is.

Wij betalen altijd voor wat wij doen; alleen de wijze van betaling verschilt.

Als u met geweld naar het politiebureau wordt gebracht, weerspiegelt de droom waarschijnlijk uw strijd om toe te geven dat u in werkelijkheid fout zat. Het weerspiegelt je ongelooflijk koppige karakter, je opstandige aard, en je onwil om je aan de sociale normen te conformeren.

Als je alleen naar het bureau bent gekomen om iets toe te geven, weerspiegelt dat je persoonlijke groei van een niet-serieuze persoon tot een volledig verantwoordelijk en rechtschapen mens.
Als u toevallig op het station bent, zonder criminele redenen, om dit te zeggen, suggereert deze droom dat u bescherming en leiding nodig heeft. U wordt zich ervan bewust dat u niet alle dingen zelf kunt oplossen en dat u advies en begeleiding van buitenaf nodig hebt.

De droom moet je aanmoedigen er om te vragen en op te houden jezelf te veroordelen omdat je niet almachtig bent.

Dromen over een politieagent

Deze dromen kunnen natuurlijk sterk verschillen, en zo ook hun betekenis. Als een vrouw droomt over een politieagent, betekent dit dat zij in werkelijkheid behoefte heeft aan een sterke en dominante mannelijke figuur.

Dit zou een weerspiegeling kunnen zijn van haar onderbewuste behoefte aan een dominante en beschermende partner, maar ook aan een sterke mannelijke figuur in haar leven, zoals de vaderfiguur.

Dit is een veel voorkomende droom voor dames die zijn opgevoed zonder een sterke vaderfiguur. Als een man droomt van een mannelijke politieagent, betekent dit dat hij in de nabije toekomst problemen zal krijgen, waarschijnlijk een vorm van rivaliteit.

De droom kan ook betekenen dat hij zich in het openbaar in verlegenheid zal brengen.

Het kan ook betekenen dat een dromer in werkelijkheid een intense onenigheid zal hebben met een andere man.

Het kan een weerspiegeling zijn van de zelftwijfel en het gebrek aan eigenwaarde van een dromer. Ongeacht het geslacht, suggereert het zien van vriendelijke politieagenten in een droom dat er mensen zijn op wie je in werkelijkheid kunt rekenen en vice versa.

5/5 - (1 stemmen)

Like it? Share with your friends!