Betekenis van het getal 11:11


Terwijl je aan het werk bent of gewoon van je vrije tijd geniet of routineactiviteiten uitvoert, kijk je op je telefoonscherm of je digitale horloge en daar is het – gespiegelde tijd. Uw monitors laten ze de hele tijd zien en het moet er een beetje ‘verdacht’ uitzien.

Bent u benieuwd wat deze cijfers betekenen? Waarom komen ze zo vaak voor? Als je geïntrigeerd bent door het idee van spirituele fenomenen, numerologie, engelengetallen en andere verklaringen die verder gaan dan het gewone, ga dan met ons mee op deze fantastische reis.

Wat heb je net gezien? Dit verschijnsel van het zien van overeenstemmende nummers op uw digitale display is alleen kenmerkend voor onze gedigitaliseerde, technologische wereld.

Een ouder equivalent van hetzelfde verschijnsel is het zien van wijzers van een klok die op elkaar passen (uur- en minutenwijzer staan op dezelfde lijn, de een boven de ander). Als u dacht dat onze technologie en onze obsessie met digitalisering ons van de mystiek hebben afgekeerd, dan hebt u het mis.

Hoewel de meeste mensen die in snelle, drukke, gedigitaliseerde stedelijke gebieden leven, zelden nadenken over mysterieuze verschijnselen, vinden kosmische energieën, hoe je ze ook noemt, altijd een manier om ons van hun aanwezigheid te verzekeren.

Getallen zijn datgene waar we al heel lang mee leven; kosmische energieën zijn almachtig en vinden gemakkelijk de juiste manier om hier met ons te communiceren.

Je kunt deze energie zien als God of beschermengelen, of je kunt een andere spirituele benadering kiezen. Hoe dan ook, het resultaat is hetzelfde. Er gebeurt iets ongewoons om onze aandacht te trekken.

De vooruitgang van de menselijke technologie is werkelijk fascinerend, hoewel wij de neiging hebben deze zowel te zien als een lichtend pad naar de toekomst als een complete ramp die uiteindelijk onze eigen wereld zal ruïneren.

Toch proberen geesten uit het andere rijk, wat ze ook mogen zijn, ons te leiden bij onze inspanningen. Het was allemaal zo bedoeld, misschien. Al onze ontdekkingen, uitvindingen en nieuwe kennis over de wereld leiden ons tot waar we nu zijn.

Onze moderne wereld wordt gekenmerkt door verregaande digitalisering. Het punt is dat de energie die ons begrip te boven gaat, er nog steeds is; zij kan zelfs het essentiële deel zijn van onze eigen vooruitgang.

Hoe het ook zij, er blijven zich vreemde en raadselachtige verschijnselen voordoen, zowel op micro- als op macroniveau. De spiegelnummers zijn slechts stukjes van de puzzel. Zie je ze toevallig? Heb je er ooit over nagedacht?

Sommige mensen zouden zeggen dat het toeval is, maar als het zich begint te herhalen, beginnen ze zich af te vragen of er niet iets meer aan de hand is. Laten we proberen dat uit te leggen.

Getallen en Tijd

Waarom zijn getallen zo belangrijk? Als je gewoon om je heen kijkt, zul je gemakkelijk beseffen dat je alles door cijfers ziet. Je neemt de nummer één metrolijn om naar je werk te gaan, bijvoorbeeld.

Het duurt ongeveer twintig minuten om er te komen. Je werktijd telt, laten we zeggen, acht uur. Je verdient een bepaald bedrag; wat je wilt kopen kost ook een bepaald bedrag, alles weergegeven in cijfers.

Je moet een pond van bepaalde groenten kopen om lunch te maken; het recept vergt, laten we zeggen, dertig minuten om te maken. Je ontmoet een vriend om vijf uur voor koffie. Je hebt acht uur slaap nodig, enzovoort, enzovoort.

Zie je? Alles wordt geteld en geprogrammeerd, uitgedrukt in getallen en vastgestelde tijdswaarden. Waarom doen we dit allemaal?

Het was zo dat onze tijd betekenis zou hebben. De organisatie van de tijd is altijd geassocieerd geweest met de vooruitgang zelf.

Voordat we ingaan op de mysterieuze kant van getallen en tijd die verband houdt met het fenomeen van het zien van spiegeltijden en in het bijzonder het zien van 11:11, laten we even de geschiedenis van de tijdmeting doornemen.

Het zou ons helpen het belang ervan beter te begrijpen, ook omdat er mystieke betekenissen in te vinden zijn. Hoe begon men de tijd te tellen en te registreren?

In vroege tijden begonnen de mensen naar de hemel te kijken en merkten bepaalde patronen van sterrenbeelden en planeetbewegingen op en pekelden die in correlatie met gebeurtenissen op onze aarde.

Seizoensveranderingen, natuurlijke cycli waren allemaal mysterieus verbonden met de patronen boven ons hoofd. Om ons aan de wereld aan te passen, begonnen wij de tijd te tellen en te organiseren, creëerden kalenders, schema’s om de tijd te meten, vonden allerlei apparaten uit om ons te helpen, enzovoort.

De geschiedenis van het tellen van de tijd is altijd nauw verbonden geweest met astronomie, astrologie, numerologie, enz. Mythologie en religie hebben ook altijd een belangrijke rol gespeeld. Enkele van de vroegste en indrukwekkendste astronomen waren de Mesopotamische culturen.

De Babylonische en Chinese kalenders zijn altijd het vermelden waard als grote voorbeelden uit het verleden. De verdeling van de dag in uren was een grote vooruitgang in de geschiedenis van de tijdrekening zoals die nu is.

De eerste klokken gaven niet aan hoe laat het was, maar wel hoe laat het was, wat natuurlijk een grote hulp was. De eerste sporen van het verdelen van de tijd in uren werden gevonden in Egypte; hun uitvinding van de merkhet, die een van de eerste vormen van astronomische klok was.

Vanaf dan, nemen we een dag voor een periode van 24 uur. Nu we het hebben, laten we eens kijken wat onze gedigitaliseerde spiegeluren voorstellen!

Spiegel uren

In de eerste plaats zijn de spiegeluren volledig het gevolg van het gedigitaliseerde tijdperk van de moderne wereld. U kunt ze uitsluitend zien op een digitaal scherm, waar u er ook een hebt.

Het kan uw computer zijn, uw mobiele telefoon, uw muziekspeler, een tablet, zelfs uw koelkast, magnetron, of andere gadgets die niet bedoeld zijn om de tijd aan te geven. Het maakt niet uit; als je cijfers ziet die overeenkomen zoals deze. 01:01, 02:02, 03:03…10:10, 11:11…23:23, 00:00; dit zijn allemaal spiegeltijden.

Als u zich afvraagt of er specifieke omstandigheden waren voor het zien van spiegeluren, zegt het antwoord zowel ja als nee. Het is ‘nee’, want je kunt ze altijd en overal zien. Het antwoord is “ja”, want het moet per ongeluk.

Als je naar je telefoon kijkt en verwacht dat ze overeenkomen, wel, het is kracht en niet helemaal magisch. Het is iets wat je verwacht en weet dat zal gebeuren zoals gewoonlijk. Als je ze per ongeluk ziet, kan het zijn dat een andere kracht ze naar je stuurt.

Carl Gustav Jung, de beroemde psycholoog, kwam met een interessant idee dat ons misschien zou kunnen helpen het mysterie van het optreden van spiegeluren te begrijpen.

Het idee van synchroniciteit, dat het idee van causaliteit tart, brengt gebeurtenissen met elkaar in verband die gelijktijdig plaatsvinden, terwijl ze op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben.

Als je ze met elkaar in verband brengt, is het allebei logisch. De betekenis komt uit het collectief onbewuste, gebaseerd op bepaalde archetypen waarvan wij ons niet altijd bewust zijn.

De spiegelgetallen zijn zeker gesynchroniseerd en kunnen in verband worden gebracht met schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen; zij kunnen een manifestatie zijn van die synchroniciteit.

Naast het Jungiaanse idee worden spiegeluren gewoonlijk gezien als een bovennatuurlijk verschijnsel dat in verband wordt gebracht met geesten van beschermengel of geesten van iemand aan de “andere kant”.

De exacte betekenis van specifieke getallen kan worden gevonden in astrologische en numerologische bronnen.

Spiegel Uren Zien Betekenis

Als je 11:11 of een ander spiegelgetal ziet en het met anderen deelt, zal iedereen je waarschijnlijk vertellen dat het betekent dat iemand aan je denkt. Het kan ook zijn dat iemand het over jou had.

Dit is het meest verbreide geloof in verband met het zien van spiegeltijden, hetzelfde als het zien van bij elkaar horende wijzers van een klok. Spiegeluren worden ook gezien als zogenaamde ‘liefdesuren’ en er is een gids door elk uur als specifieke boodschappen over iemands liefdesleven.

Mensen hebben ook de neiging om spiegeluren te zien als geheime en speciale boodschappen die afkomstig zijn van een of andere etherische en mysterieuze leidende kracht, zoals de beschermengel. Volgens dit geloof heeft ieder mens zijn eigen hemelse beschermers, een of meer van hen.

Engelen zijn niet materieel en fysiek, hoewel zij perfect een fysieke vorm kunnen aannemen. Zij doen dat zelden en communiceren met ons via specifieke kanalen, zoals nummers.

Zij doen dat omdat het hun taak is ons te leiden, niet om ons leven te veranderen vanuit ons eigen doen en laten. Ze gebruiken kanalen die onze aandacht zouden trekken. In de moderne wereld zijn elektriciteit en cijfers misschien de beste keuze.

Wij denken aan getallen en zien ze overal, maar perfecte symmetrie komt zelden voor, zodat overeenkomende getallen, zoals spiegeluren, vooral als het herhaaldelijk voorkomt, ons zeer waarschijnlijk zullen intrigeren.

Elk spiegelgetal heeft zijn eigen specifieke vibratie en betekenissen.

Je zou het kunnen opzoeken in astrologie, numerologie of een andere bron die zich bezighoudt met de symbolische betekenis van getallen. U hebt alle vrijheid van keuze en hier geven wij u graag enige uitleg over het spiegelgetal 11,11 en zijn afgeleiden in andere vormen.

Laten we eens kijken wat deze ‘boodschap’ in zich verbergt.

11:11 Uur Spiegel – Symboliek en Betekenis

Het Spiegelgetal 11:11 is in elk geval een teken van een speciale spirituele aanwezigheid in je leven, als je geneigd bent tot spirituele overtuigingen. Dit getal leest vier keer het getal 1 in een reeks, die zeker een sterke betekenis heeft.

De eerste, de beste, degene die eruit springt, de winnaar, de overwinnaar, dit alles is altijd vertegenwoordigd geweest door het nummer één. Het getal 1 is een krachtig spiritueel getal.

Deze cijfers zijn waarschijnlijk met een reden naar jou gestuurd. Het kunnen je beschermengelen zijn die met je proberen te communiceren en je leiding en aanmoediging geven.

Kijk of er nog andere ongewone tekenen waren die je zouden kunnen doen denken aan de aanwezigheid van engelen, zoals flikkerende lichten, plotselinge temperatuursveranderingen, of op het moment dat je spiegeluren zag.

Het kunnen ook geesten zijn van mensen die zijn overleden die met je proberen te praten. Wees niet ongerust, want dit is meestal een goede zaak. Iemand beschermt je nog steeds, ook al is hij niet meer in je buurt in dit fysieke leven.

In elk geval, als je de tijd 11:11 blijft zien of de zeer plotselinge gebeurtenis van het zien van deze tijd een groot effect op je had zodat je het je duidelijk herinnert, zoek dan naar de betekenis achter deze getallen.

Wat betekent 11*11 geestelijk?

Nu je deze vreemde ervaring had, vraag je je zeker af wat de betekenis ervan is.

Het lijkt zo belangrijk, maar wat betekent 11*11 eigenlijk? Angelic numerologie verklaart het misschien wel het beste. Dit getal, 11*11, stelt het vermenigvuldigde getal één voor.

Het getal 1 is een sterk getal in de engelennumerologie, een getal met intens spiritueel potentieel, vooral gezien als het vermenigvuldigd wordt, zoals in dit geval. Wat stelt het getal één voor?

Het getal 11*11 resoneert met de kracht van het getal 1. Het getal 1 staat voor de eerste zijn, de beste zijn, gemotiveerd zijn, doelen hebben, verfrist zijn, klaar zijn voor nieuwe kansen, en moedig zijn.

Het getal 1 staat voor dapperheid, moed, creativiteit, ambitie, het najagen van dromen, maar het is niet altijd alleen maar een gunstig teken voor waar je op dit moment mee bezig bent.

Het is ook een symbool van een volledig nieuw begin, wedergeboorte en een frisse start. In dit alles moedigt het getal 1 het zelf aan, zoals in zelfontplooiing en zelfbewustzijn.

Het getal 1 vertegenwoordigt de creatie van je eigen realiteit. Als je dit overal blijft zien, zoals in 11*11 in welke vorm dan ook, willen je beschermengelen of beschermende geesten dat je in gedachten houdt dat je leven in je eigen handen ligt.

Je moet in jezelf geloven. Het is interessant om dit getal als een alarm te zien, het is als een zelf ontwakend getal.

Het zal waarschijnlijk gebeuren dat wanneer u het getal 11*11 of zoals in de 11:11 spiegelgetallen ziet en u de boodschap ervan ontvangt, u andere getallen van dezelfde reeks zult beginnen te zien.

Dit getal staat voor het begin van een diepgaande spirituele reis en zelfontwaking. In de engelennumerologie wordt deze lijn van het getal 1 in welke vorm dan ook soms de ‘ontwaakcode’ genoemd, omdat de beschermengelen het naar je sturen om je te helpen jezelf beter te leren kennen en zo je mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.

Denk aan het moment dat je het nummer zag. Misschien beantwoordt het uw huidige situatie en vragen die u misschien heeft.

Het kan je helpen te ontwaken uit de verwarring waarin je je bevindt. Dit nummer opent je ogen en je ziel. Het zal je helpen je weg te vinden.

Als je alles blijft terugzien, betekent het dat je hemelse beschermers vastbesloten zijn dat je uiteindelijk de antwoorden, de “waarheid” over jezelf zult vinden. Het pad naar zelf-ontwaken is niet gemakkelijk en is een levenslange reis.

Het getal 1 resoneert met grote eigenwaarde, wat een belangrijke notie is die je er uit moet halen.

1111 in Astrologie en Numerologie

Afgezien van deze betekenissen die rechtstreeks verband houden met het getal 1 en de vermenigvuldigde en versterkte energie die van deze reeks cijfers uitgaat, kan het getal 1111 ook worden gezien als resonerend voor de energie van het getal 4, aangezien de som van de cijfers het getal 4 als resultaat geeft. Wat is de vibratie van het getal 4?

Het getal 4 wordt geassocieerd met pragmatisme, uithoudingsvermogen, zekerheid, zelfbeheersing, stabiliteit, goede organisatie, evenwicht, realistisch standpunt, discipline, enzovoort.

Nummer 4 is spiritueel een sterk getal dat een goede basis biedt omdat het resoneert met zeer evenwichtige ideeën. Nummer 1 is ambitieus, stoutmoedig en moedig, soms zelfs te stoutmoedig misschien; nummer 4 geeft je de toets van zekerheid, redelijkheid, sterke en vaste grond.

De keerzijde van nummer 4 kan een gebrek aan aanpassingsvermogen en zelfs luiheid zijn.

Maar in deze reeks is dat misschien niet het geval. Eén is heel sterk, terwijl vier je gewoon een goede bodem geeft om op te bloeien.

Wat moet je doen als je 11:11 ziet?

Als je het getal 1111, 11*11, 11:11 ziet of deze reeks op een andere manier voorkomt, denk dan eerst aan je huidige omstandigheden. Je bent nooit alleen en er zullen altijd krachten zijn om je door het leven te leiden.

In de moeilijkste tijden, maar ook in de meest vreugdevolle, zijn mysterieuze energieën aan het werk.

Het zien van dit nummer zou je moeten doen afvragen. Het moet je opnieuw doen nadenken over je eigen ideeën of bevestigen dat ze juist waren.

Dit fenomeen moet je nooit verontrusten. Zoek de betekenis op van elk getal dat je daar vindt en kijk in de spirituele boodschap ervan.

Snelle samenvatting

Spiegelgetal 11:11 en zijn andere verschijningsvormen zijn over het algemeen een goed teken; elk van deze getallen is dat, als je ze goed leest.

Het getal 1111 resoneert met sterke energie van het getal 1, wat in de eerste plaats zelfontplooiing, zelfontwaken en zelfrealisatie betekent.

Het getal 4, dat voorkomt als de som van 1111 geeft u een stevige basis en laat de toch al sterke en gedurfde 1 niet al te ambitieus overheersen.

5/5 - (2 stemmen)

Like it? Share with your friends!