Wat betekent dromen van een heks?


Heksen zijn mannen of vrouwen die hekserij beoefenen, waarbij ze magische spreuken en bezweringen gebruiken, maar ook boze geesten oproepen om hen te helpen hun boze verlangens te vervullen. Heksen zijn meestal in dienst van de duivel en helpen hem om zijn kwaadaardige werk op aarde te doen.

Er zijn ook blanke heksen die zogenaamde witte magie en genezing beoefenen, gericht op het goed doen aan mensen.

Een van de oudste vermeldingen van heksen staat in het Oude Testament, in de geschiedenis van koning Saul vraagt een heks de geest van de dode profeet Samuel aan te roepen, in de hoop dat hij hem zal helpen de strijd met het Filistijnse leger te winnen. De aangeroepen geest van de dode profeet voorspelde de dood van koning Saul, evenals de dood van zijn zonen, en het gebeurde echt. Koning Saul pleegde zelfmoord nadat zijn zonen waren gedood in de strijd.

In de Middeleeuwen stond Europa onder heksenjachthysterie. Veel onschuldige vrouwen werden beschuldigd van hekserij, gemarteld en gedood. Veel heksen werden opgehangen of verbrand op de brandstapel. De beroemdste zijn de Salem, Massachusetts, heksenprocessen, gehouden in de late 15e eeuw (1692) toen meer dan 150 vrouwen werden beschuldigd van hekserij in massahysterie.

In de moderne tijd hebben heksen hun eigen religie, Wicca genaamd, die een van de officiële religies van de Verenigde Staten is. Deze heksen (tovenaars) geloven in het vermijden van het kwaad en doen niemand kwaad. Ze hebben de neiging om een vreedzaam leven te leiden in harmonie met de natuur. Veel moderne heksen doen nog steeds toverspreuken en bezweringen, vaak om te voorkomen dat iemand anderen schade berokkent.

Vanwege hun geschiedenis en de vooroordelen die hen omringen, worden heksen meestal beschouwd als een slecht teken in een droom. Ze zouden iets slechts kunnen symboliseren, vernietiging en soms creatie. Heksen kunnen de spirituele krachten betekenen die gebruikt worden om kwaad en goed te doen.

Vaak staan zulke dromen voor iemand die sinister is (meestal een vrouw) om zich heen.

Ze kunnen ook iemand betekenen die slecht en walgelijk is en die je vaak tegenkomt. Een heks in onze droom zou ook ons eigen gedrag en onze eigen houding kunnen symboliseren en ons op hem laten letten.

Heksen kunnen ook een teken zijn van wijsheid, paranormale en empathische vermogens, wijsheid, genezing, transformatie, maar ook van goede en kwade geesten. Ze kunnen ook magische krachten en bezweringen symboliseren.

Zulke dromen kunnen hun paranormale vermogens onthullen en mogelijk niet weten hoe ze die moeten gebruiken.

In sommige gevallen kunnen deze dromen wijzen op de confrontatie van je angsten. In sommige gevallen kunnen deze dromen al snel wijzen op de confrontatie van teleurstellingen.

Dromen over heksen – Betekenis en interpretatie

Wat betekent dromen van een heks? 1

Dromen dat u een heks of meerdere heksen ziet – Als u in uw droom een heks of meerdere heksen ziet, is zo’n droom meestal geen goed teken. Deze droom kan wijzen op problemen op het werk of in uw huis. Soms kan deze droom erop wijzen dat u binnenkort financiële problemen zult krijgen.

Het kan ook wijzen op uw betrokkenheid bij een of ander schandaal.

Dromen dat u een heks bent – Als u heeft gedroomd dat u een heks bent en magie beoefent, kan zo’n droom verschillende betekenissen hebben. Het kan je paranormale gaven symboliseren. Het kan er ook op wijzen dat je een interne transformatie doormaakt of dat je veranderingen in je leven doormaakt.

In sommige gevallen onthult deze droom je verlangen om iets te veranderen. Deze droom zou ook kunnen betekenen dat je binnenkort slecht nieuws krijgt.

Dromen dat heksen u achtervolgen – Als u droomt dat heksen u achtervolgen is een dergelijke droom geen goed teken. Het symboliseert vaak een onaangename vrouw in je leven met wie je niet goed kunt opschieten. Deze vrouw kan je baas zijn of iemand die je regelmatig ziet.

Het kan iemand zijn die je verstikt en je weet niet hoe je van haar afkomt. Het kan ook een persoon zijn die je probeert over te halen iets te doen wat je niet wilt doen.

Dromen over een heksenjacht – Als u heeft gedroomd dat u deel uitmaakt van een heksenjacht of een heksenproces, dan is zo’n droom meestal geen goed teken. Het kan wijzen op je achterdocht over de bedoelingen van andere mensen jegens jou. Misschien denkt u dat iemand iets achter uw rug om doet of uw acties op de een of andere manier probeert te saboteren.

Deze droom moet worden beschouwd als een waarschuwing om alle feiten te controleren voordat je reageert, opdat je niet iemand valselijk beschuldigt die dat niet verdient.

Dromen dat u met een heks praat – Als u hebt gedroomd dat u met een heks praat, is zo’n droom een slecht teken. Het kan erop wijzen dat je verraden of bedrogen wordt door je rivalen of iemand die je probeert te misleiden. Zo’n droom kan wijzen op de behoefte aan advies van iemand binnenkort.

Dromen over een heks die magische rituelen uitvoert – Als u droomde over een heks die magische rituelen uitvoert, zou zo’n droom erop kunnen wijzen dat u hulp zoekt bij iemand die machtig en invloedrijk is. Het kan ook wijzen op je onzekerheid en gebrek aan vertrouwen in je capaciteiten.

Dromen over een heks of heksen die een toverdrank maken – Als u in een droom hebt waargenomen dat een heks een toverdrank maakt, is zo’n droom meestal een goed teken. Als u ziek bent, kan deze droom aangeven dat u spoedig beter zult worden. Het kan ook wijzen op het einde van een moeilijke periode die u doormaakt.

Als er meer dan één heks in je droom was, die toverdrankjes bereidde, zou je droom kunnen wijzen op het gebruik van je creativiteit om iets bijzonders te creëren.

Dromen over een vliegende heks – Als u in een droom een heks hebt waargenomen die op een bezemsteel vloog, dan is zo’n droom een goed teken, dat meestal aangeeft dat u in staat bent obstakels te overwinnen.

Dromen over een lachende heks – Als u heeft gedroomd over een lachende heks is zo’n droom vaak een slecht teken, en kan erop wijzen dat u binnenkort slecht nieuws zult ontvangen. In sommige gevallen kan deze droom wijzen op iemand die u op de een of andere manier kwaad wil doen, of op boze geesten in uw aanwezigheid. Soms duidt deze droom op een persoon die de spot met je drijft.

Dromen over een goede heks – Als u droomde over een heks die vriendelijk was en een goed humeur had, is zo’n droom een goed teken, en wijst mogelijk op vele sociale bijeenkomsten die u binnenkort zult bijwonen.

Dromen over een kleine heks – Als u in een droom een kleine heks zag, zou zo’n droom u kunnen waarschuwen voor het overdreven reageren in sommige zaken, en het maken van een olifant uit een muis. Uw problemen zijn niet zo groot als u ze voorstelt en kunnen gemakkelijk worden opgelost.

Dromen over een dode heks – Als u hebt gedroomd over een dode heks, is zo’n droom een goed teken. Het kan uw vermogen aangeven om hindernissen te overwinnen of met succes met uw rivalen en vijanden om te gaan.

Dromen dat u wordt aangevallen door een heks of heksen – Als u droomt dat u wordt aangevallen door een heks of meerdere heksen, is zo’n droom geen goed teken. Het kan symbool staan voor plotselinge financiële problemen waar u binnenkort mee te maken kunt krijgen.

Dromen over een huilende heks – Als u droomde over een huilende heks, is zo’n droom een goed teken. Het kan wijzen op de verwezenlijking van iets dat ieders verwachtingen te boven gaat.

Dromen een toverdrank van een heks te ontvangen – Als u droomde een toverdrank van een heks te ontvangen, kan zo’n droom erop wijzen dat u iemand ontmoet die u misschien erg aardig vindt, maar de gevoelens zullen niet wederzijds zijn.

Dromen over een heksenbezem – Als u in een droom een heksenbezem hebt gezien, kan zo’n droom uw verlangen onthullen om uit een of andere situatie te komen. In sommige gevallen duidt zo’n droom op je verlangen om sneller iets te bereiken.

Dromen over bloed dat gebruikt wordt bij een heksenritueel – Als u bloed heeft gezien dat heksen gebruikten voor hun magische rituelen, dan heeft zo’n droom enkele transformaties die u zult doormaken.

Dromen dat uw vrouw een heks is – Als uw vrouw in uw droom een heks is, is dit misschien geen goed teken. Het kan wijzen op een persoon uit je directe omgeving die je probeert te verhinderen bepaalde doelen te bereiken.

Dromen dat uw vrouw een heks is – Als u in uw droom als heks verkleed bent, is zo’n droom vaak een slecht teken, en kan wijzen op uw neiging of verlangen anderen te manipuleren.

Dromen over de kristallen bol van een heks – Als u in uw droom een kristallen bol zag die door een heks werd gebruikt om te Kristallen, dan is zo’n droom geen goed teken en onthult het uw onzekerheden over uw toekomst.

5/5 - (1 stemmen)

Like it? Share with your friends!