Betekenis van het getal 11:15


Een van ’s werelds grootste mysteries is dat van ons bestaan en het heelal zoals het is.

Mysterieuze verschijnselen wekken onze verbeelding, leiden ons naar nieuwe deuren van waarneming en helpen ons de dingen vanuit andere gezichtshoeken te zien, hoewel zij ons niet de juiste betekenis geven van dingen die wij graag zouden willen weten.

Soms moet je gewoon geloven dat magie bestaat, en de magie van het bestaan is waarschijnlijk de enige echte. Het is een zeer intrigerend gebied van studie en debat, maar toch zo artistiek en spiritueel inspirerend.

Getallen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij het begrijpen van de wereld. Als je erover nadenkt, lossen de ideeën op in een grote verwarring. Waren nummers de eerste of hebben wij ze uitgevonden? Hoe dan ook, alles wat we konden uitdrukken in getallen.

Daarom zijn veel interessante ideeën gerelateerd aan specifieke getallen. Een van de uitstekende voorbeelden van hoe getallen wel en niet magisch kunnen zijn, komt uit een interessante humoristische maar diepzinnige science fiction roman.

In zijn boek, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, geeft Douglas Adams het antwoord op de Ultieme Vraag van het Leven, het Universum en al het andere, zoals hij het noemt. Eigenlijk was het de taak van een supercomputer. Hij heeft er jaren over gedaan om het resultaat te berekenen. Hij biedt er eindelijk een aan en zegt 42, niets meer en niets meer.

Miljoenen lezers hebben geprobeerd een diepe betekenis te geven aan deze mysterieuze getallen, hoewel de auteur zelf zei dat het meer een grap was.

Toch hebben toegewijde en enthousiaste onderzoekers het getal in verband gebracht met vermeldingen ervan in heilige teksten, met binaire codes, wiskunde, natuurkunde en nog veel meer. Het vertelt ons niet 42 een of ander verlichtend getal, maar wat het ons wel vertelt is dat getallen wel degelijk betekenissen hebben die verder gaan dan wat wij in het dagelijks leven denken, wanneer wij er niet veel aandacht aan besteden omdat wij gewend zijn door en met getallen te werken.

Dit was slechts een interessant voorbeeld van hoe grote begrippen, zoals die van het bestaan en het universum, in de geest en de ziel van een mens geassocieerd worden met getallen. Tijd, als een ander groot en onuitsprekelijk begrip, wordt ook voorgesteld in getallen.

Het schijnt dat dit zo was, omdat de uitgestrektheid en de oneindigheid van de Tijd zelf gebonden, georganiseerd en gesystematiseerd moest worden. Het is zo, omdat onze eigen tijd beperkt is.

Onze fysieke, materiële tijd, tenminste. De mensen hebben kalenders en tijdmeters uitgevonden om de tijd te organiseren, om zich aan te passen aan het leven in deze wereld en er het beste van te maken, wetende dat er een einde aan komt. Het is een lange weg geweest van prototypes en vroege klokken naar moderne klokken.

De tijden zijn voorbijgegaan sinds we olielampen gebruikten en de Chinezen op zonne-energie de digitale lampen gebruiken die we om ons heen hebben. De magie van de tijd is gebleven.

Spiegeltijd

Onze nieuwste superlaptops en alle aanwezige digitale schermen verbergen magie in ons, hoewel we vaak denken dat onze high-tech wereld verstoken is van magie en mysterie, althans in gewone termen.

Spiegeluren, een specifiek fenomeen waarover we het gaan hebben, zijn nauw verbonden met digitale horloges. In feite kon je ze alleen zien op digitale horloges. Spiegeluren zijn enigszins vergelijkbaar met klokwijzers in termen van overtuigingen met betrekking tot het verschijnsel.

Spiegeluren kunnen echter ook andere vormen aannemen, ze kunnen op andere plaatsen voorkomen en er zijn variaties zoals driedubbele spiegeluren, waar we het hier specifiek over hebben. Wat stellen ze voor en hoe zien ze eruit?

Spiegeltijden verschijnen als volgt: 12:12, 01, 01, 21:21 of anders, afhankelijk van het formaat van uw tijdwidget. Drievoudige spiegeltijden zien er zo uit: 11:12, 11:13 of 22:23, bijvoorbeeld. Elk bestaat uit bepaalde cijfers, en al deze cijfers hebben een specifieke betekenis. Gecombineerd, sturen ze een boodschap.

In spiegeltijden ziet u misschien maar twee cijfers of één, als u de combinaties 00:00, 11:11 of 22:22 kunt zien. Spiegeltijden zijn in feite gewoon tijden van de dag, maar hun voorkomen en hoe een persoon ze ziet is belangrijk. Je kunt ze niet afdwingen; ze zullen uiteindelijk gebeuren als je op je horloge kijkt, natuurlijk.

Maar in dit geval, zijn het precies de tijden van de dag. Het probleem is dat ze per ongeluk gebeuren.

Om precies te zijn, het lijkt erop dat ze dat doen. Als je ze toevallig ziet en na verloop van tijd blijft zien, is het meer dan toeval.

En als dezelfde getallenreeks steeds in andere vormen en op andere plaatsen opduikt, moet je dat eens nagaan. Het is natuurlijk geen must, maar het kan wel nuttig zijn.

Spiegeltijden zijn nooit bedoeld als een schadelijke of ‘kwade’ boodschap. Hun doel is te dienen als een soort leidraad.

Spiegeluren en Numerologie

Numerologie is een zeer oude discipline die ons zeer zou helpen de betekenis van de boodschap achter de 11:15 spiegeltijd te begrijpen. Numerologie is in wezen de wetenschap der getallen of, zoals men het noemt, een pseudowetenschap, omdat zij tegenwoordig niet officieel erkend en erkend wordt.

De grondslag van de numerologie is het principe van de numerologie als een constituerend deel van al wat bestaat. De essentie van alle dingen kan worden uitgedrukt in getallen.

De kleinste deeltjes die de wereld maken zijn getallen; het is natuurlijk een zeer abstract idee, niet materieel. Elk getal heeft een vibratie en daarom zenden alle dingen een bepaalde energietrilling uit.

Die vibratie is in essentie de energie van het universum, kosmische energie. Het is interessant vast te stellen hoe wij alles in getallen uitdrukken om ons eigen bestaan en onze eigen wereld zin te geven.

Wij spreken over de leeftijd van de mens, de leeftijd van levende wezens, de bestaansperioden van stoffelijke voorwerpen, levensverwachting, verwachtings- en vervaldata, wij meten, berekenen, tellen alles.

We hebben eenheden om temperatuur, lengte, diepte, tijd en nog veel meer te meten. Zie je? Nummers zijn overal of, alles zijn nummers. Volgens de numerologie wordt het lot van mensen ook in getallen geschreven.

Ieder mens heeft, volgens de numerologie, zijn levensnummer, het getal waaronder hij geboren is. Het is, je denkt het goed, een enkel cijfer berekend vanaf je geboortedatum. Je telt alle cijfers op, tot je één enkele hebt.

Dit getal is zowel essentieel als beschrijvend; het bepaalt gedeeltelijk de levensloop van een persoon, maar het staat niet in steen gebeiteld. Met andere woorden, het spreekt over je mogelijkheden, maar het hangt van jou en andere factoren af hoe de dingen uiteindelijk zullen uitpakken.

Laten we teruggaan naar de spiegeluren. Spiegeluren zijn specifieke momenten in de tijd en je neemt ze waar, met een reden, op een specifiek moment in je eigen leven, een levensfase enz. De vibraties van de nummers in kwestie zijn bedoeld om je een boodschap te sturen.

De kosmische energieën proberen je iets te vertellen. Het kan worden gezien als onderdeel van kosmisch evenwicht, universele kosmische wet of een meer mysterieus en romantisch fenomeen, engelachtige boodschappen.

Engelen Getallen en Spiegel Uren

Engelengetallen zijn in principe hetzelfde als getallen in de numerologie.

Het enige verschil tussen de numerologie zoals zij is en de zogenaamde engelennumerologie is dat, volgens de laatste, spiegeluren (of andere zich herhalende numerieke reeksen of getallen die je steeds ziet) worden verondersteld tot ons te komen van engelen of, meer precies, beschermengelen.

Beschermengelen zijn onstoffelijke beschermgeesten die onze hemelse gidsen zijn.

Engelen werken via verschillende kanalen en sturen ons symbolische boodschappen die wij moeten decoderen.

Zij doen dat omdat het niet hun taak is in onze plaats beslissingen te nemen, in onze plaats te handelen, ons ervan te weerhouden iets te doen, te voorkomen dat ons iets overkomt of iets dergelijks.

Het zijn wezens zonder echte vrije wil en hun enige doel is ons te leiden en voor ons te zorgen. Zij nemen zelden een fysieke vorm aan, zodat zij tot ons spreken via de wereld van symbolen.

Getallen zijn misschien wel de krachtigste symbolen die we kunnen bedenken. Zoals gezegd, elk heeft zijn eigen vibratie en dus zijn eigen specifieke betekenis. Een numerieke boodschap die je via spiegeluren ontvangt is veelzeggend.

Het is natuurlijk geen catastrofe als u zich niet haast om de betekenis te controleren; er zou niets ergs gebeuren omdat u springt. Toch kan het nuttig en interessant zijn om het geschenk te nemen.

Controleer de Spiegel Uren Betekenis

Spiegeluren kunnen ons veel vertellen over wie we zijn. Ze zijn nooit zinloos. Zij kunnen ook worden bekeken vanuit het perspectief van de synchroniciteitstheorie, die, dat moeten wij toegeven, minder magisch is dan het verhaal van de engelachtige boodschappers.

Hoe dan ook, de theorie van de synchroniciteit klinkt zeer aantrekkelijk en heeft in feite een zekere filosofische grondslag. Carl Gustav Jung stelde het voor.

Volgens deze theorie heeft elke gebeurtenis betekenis zodra zij in verband wordt gebracht met een andere; zo worden gebeurtenissen, verschijnselen, ervaringen en andere gebeurtenissen, die ogenschijnlijk geen verband met elkaar houden en geen betekenis hebben, volkomen betekenisvol zodra zij met elkaar in verband worden gebracht.

De theorie is gebaseerd op het idee van archetypische betekenissen die zijn opgeslagen in het collectieve onbewuste.

Spiegeluren zien is dus geen toeval! Je kunt het in verband brengen met iets dat je is overkomen, zodra je de betekenis van de getallen kent.

Het zien van spiegeluren is om je te wijzen op bepaalde dingen in je leven of je te laten nadenken over bepaalde dingen betreffende je eigen persoon, je relatie met de mensen om je heen, je houding tegenover de wereld en meer.

Zij doen zich vaak voor in tijden van crisis of wanneer wij ons op een kruispunt bevinden of ons afvragen hoe het verder moet, wanneer wij op zoek zijn naar een doel of ons nieuwsgierig voelen en/of een biz verloren hebben.

11:15 Driedubbel Spiegel Uur – Symboliek en Betekenis

Dit driedubbele spiegeluur geeft een belangrijke boodschap en die is dat je je eigen wereld geleidelijk, stap voor stap en zonder haast moet opbouwen.

Het spreekt van je ongelooflijke creatieve potentieel, maar waarschuwt je om tenminste enige focus te behouden. Het gebeurt vaak dat geweldige, enthousiaste, creatieve mensen verdwalen in alle geniale ideeën die ze hebben.

Deze spiegeltijd stuurt een boodschap om het makkelijker te maken. U droomt waarschijnlijk groots en uw ideeën kunnen fantastisch zijn.

U moet echter in gedachten houden dat succes niet van de ene dag op de andere komt, ongeacht wat u als succes beschouwt. Dit spiegeluur spreekt tot de mogelijkheden op creatief gebied, wat je eigen gevoeligheden en affiniteiten ook zijn.

Het suggereert ook dat u waarschijnlijk een veelzijdig persoon bent die visionaire ideeën heeft. Dit is een echte gave, hoewel je het risico loopt steeds op een zijspoor te worden gezet, door je eigen ideeën.

Wat betekent 11*15 geestelijk?

Deze reeks bestaat uit twee cijfers, 1 en 5. Zoals u wellicht kunt raden, overheerst het cijfer 1, wat zowel een goede als een slechte kant heeft.

Het getal 1 is het getal van uitersten, want het spreekt van begin en einde, van opnieuw beginnen en volledig succes, van grote ambitie en prestatie, maar in wezen slaat het alles over wat daar tussenin komt.

Het risico van een sterke vibratie van het getal 1 is dat een persoon geen waarde hecht aan de stappen langs de weg, alleen aan het grote resultaat.

Zie je hoe in deze volgorde het nummer 1 als volgende komt? Dat is met opzet. Het spreekt precies overeen met de systematische aanpak die we hierboven bespraken.

Het getal 1 resoneert met energieën van moed, leiderschap, ambitie, roem, kracht, succes, zelfvertrouwen, nieuwe kansen, een nieuw begin, verwezenlijking, vooruitgang, onafhankelijkheid en meer. Deze reeks suggereert dus dat al deze dingen zouden kunnen komen, maar alleen door toegewijd en systematisch werk.

Nummer 5 staat voor creativiteit, gevoeligheid, artistiek genie, genotzucht, sociabiliteit, nieuwsgierigheid, avontuur, aanpassingsvermogen en veelzijdigheid, individualisme, onconventionaliteit.

Het is datgene wat in wezen wordt nagestreefd. Het past perfect bij nummer 1 en samen vormen ze een prachtige boodschap die je creatieve energie moet ondersteunen en beter richten.

1115 in Astrologie en Numerologie

Deze getallenreeks verbergt een ander getal binnenin. Als je de cijfers optelt, krijg je het getal 8. Het cijfer 8 is een ondertitel.

Het is essentieel voor de combinatie omdat het getal 8 staat voor stabiliteit, materialiteit, nuchterheid, realiteit, waarheid, consistentie, controle, maar ook voor innerlijke wijsheid, geduld, geven en nemen, professionalisme en leidinggevende capaciteiten.

Met andere woorden, het brengt het bovenstaande perfect in evenwicht door uw energie een stabiele basis te geven.

Wat moet je doen als je 11:15 ziet?

Als u deze spiegel drie uur of de reeks blijft zien, concentreer u dan op wat u het meest opwindend en inspirerend vindt, in het besef dat niet alles in één keer kan worden verwezenlijkt. Als je veel interesses hebt, doe ze dan allemaal tegelijk.

Je kunt je tijd zelfs aan meer dan één zaak besteden, maar dan moet je wel goed georganiseerd zijn.

Snelle samenvatting

Drievoudige spiegeltijd 11:15 en getallenreeksen die daarop lijken zijn een boodschap van het positief benaderen van je eigen en vooral creatieve mogelijkheden.

Deze boodschap zegt dat je de dingen systematisch moet aanpakken, in die zin dat je je niet door elk fantastisch idee van het pad moet laten brengen. Dit betekent niet dat u onbuigzaam moet zijn, want dat ligt niet in uw aard.

Blijf echter met beide benen op de grond staan en zoek een evenwicht tussen verbeelding en realiteit, verwachtingen en huidige mogelijkheden. Er is inderdaad tijd voor alles.

5/5 - (3 stemmen)

Like it? Share with your friends!