Wat betekent het om van een tsunami te dromen?


Dromen over gevaarlijke en destructieve natuurverschijnselen, over allerlei natuurrampen, zijn in feite een soort nachtmerries.

Het zijn dromen waarin we het gevoel hebben dat we niet in staat zijn met de situatie om te gaan; het is uit de hand gelopen en buiten onze macht om het te beheersen.

Dergelijke dromen houden meestal problemen in ons leven in, worden veroorzaakt door een externe factor of we zijn er op zijn minst van overtuigd dat dit zo is.

Dromen over natuurrampen zijn verontrustend en beangstigend, maar kunnen ook verhelderend en behulpzaam zijn voor een dromer. Dergelijke dromen moeten zorgvuldig worden onderzocht en in de context van ons wakende leven worden geplaatst.

Soms gaan zulke dromen echter niet over je echte leven en alles wat er gebeurt, maar kunnen het voorspellende, waarschuwende of richtinggevende tekens zijn.

Dromers die verstandiger zijn, zijn meestal in staat te beseffen of een droom die zij hadden, vooral een droom met zulke krachtige motieven zoals tsunami’s, tornado’s, bosbranden, grote overstromingen of zo, iets meer betekent en niet alleen hun emotionele toestand of hun bewuste en onbewuste gedachten weergeeft.

Alle dromen dragen enkele boodschappen met zich mee, terwijl een bepaald percentage dromen gewoon de werkelijke situatie van een dromer weergeeft. In de meeste gevallen is het een combinatie van beide.

Terwijl er verschillende algemene richtlijnen zijn, in de vorm van boeken, woordenboeken en andere, gespecialiseerd voor droominterpretaties; zoek gewoon een term op en vind een betekenis, zijn er sub-specialisaties in termen van soorten dromen.

Er is een sub-type van droominterpretatie richtlijnen, speciaal voor het begrijpen van dromen over catastrofes: tsunami’s, overstromingen, branden enzovoort. Bij het interpreteren van dromen over rampen is het soms goed om de wetenschappelijke factor erbij te betrekken.

Heb je ooit gehoord van oneirologie? Het is een wetenschappelijke benadering van het begrijpen van dromen; oneirologie is een wetenschap van dromen. Het doel is om het proces achter de droom te begrijpen, niet de betekenis zelf. Dit is een belangrijke factor, die kan helpen beslissen wanneer en waarom bepaalde soorten dromen voorkomen.

Omdat dromen over rampen in verband worden gebracht met traumatische ervaringen en zelfs met bepaalde psychische stoornissen, is de oneirologie een nuttige benadering om deze dromen te begrijpen.

Ons echte leven, herinneringen, structuren en functies van onze hersenen spelen zeker een rol bij het ontstaan van dromen. Dromen zijn echter nog steeds een soort mysterie voor ons allemaal.

Dromen over tsunami’s

In de volgende paragrafen bieden wij geen wetenschappelijke verklaringen voor catastrofale dromen, maar wij zullen ons best doen om verschillende interpretatiemogelijkheden van dergelijke dromen te presenteren; met name dromen over tsunami’s.

Tsunami’s zijn in werkelijkheid een uiterst verwoestend en angstaanjagend verschijnsel, dat hele steden in één beweging bijna kan doen verdwijnen. Dat is de kracht van de natuur.

Het feit dat tsunami’s een uiterst gevaarlijk en destructief natuurverschijnsel zijn, maakt dromen over tsunami’s sinister en kwaadaardig.

Niet alle dromen over tsunami’s hebben echter een negatieve connotatie en kunnen verschillende boodschappen in zich dragen, waarvan sommige behulpzaam en richtinggevend zijn, zelfs veelbelovend en positief. Laten we het mysterie achter tsunami’s in dromen ontdekken.

Dromen over golven, over een woeste zee en over verschijnselen als tsunami’s worden altijd in verband gebracht met ongelooflijk sterke emoties van de persoon die droomt.

Aangezien tsunami’s en andere soortgelijke verschijnselen groots, zelfs mooi zijn op een duistere, angstaanjagende en nauwelijks te beschrijven manier, hoeven zij niet altijd alleen maar negatieve ideeën te vertegenwoordigen, ook al zijn zij destructief.

In de eerste plaats symboliseren zij alle ideeën die veel groter van ons zijn, van ons leven, die wij niet zozeer kunnen beïnvloeden.

Vaak weerspiegelen dergelijke dromen intense emoties die we in het wakende leven voelen; een tsunami kan zowel extreem positieve als extreem negatieve emoties vertegenwoordigen, maar het gemeenschappelijke is deze extremiteit.

Bijvoorbeeld, een dromer die boos is, zeer boos, diep gestresst, zou waarschijnlijk dromen van een destructief natuurverschijnsel, omdat het een extra of uniek kanaal is om dergelijke emoties te ventileren.

Aan de andere kant zou een extreem gemotiveerde, creatieve en ambitieuze dromer ook zo’n droom kunnen hebben.

Zelfs hartstocht, extreme romantische gevoelens, obsessies en dergelijke kunnen zich in een droom weerspiegelen in de vorm van catastrofale natuurverschijnselen, omdat dergelijke emoties en gevoelens moeilijk te beheersen zijn, moeilijk te bedwingen en moeilijk mee om te gaan.

Extreme emoties worden in onze dromen meestal vertaald in extreme verschijnselen; in het bijzonder extreme natuurverschijnselen, omdat die de beste metafoor zijn voor dingen die buiten onze controle liggen.

Dromen over het zien van een naderende tsunami

Sonhar com Tsunami

Als u droomt van een naderende tsunami, hangt de betekenis af van waar u zich bevond ten opzichte van de tsunami.

Was u in een gebouw en voelde u zich veilig, of stond u aan de oever en zag u de ramp aankomen? Wat vond je ervan? Was je bang of niet?

Interessant is dat er dromen zijn waarin een persoon nergens bang voor lijkt te zijn, terwijl hij een catastrofe op zich af ziet komen. Als ze in een droom zijn, weten ze natuurlijk niet of ze dromen.

Dit komt omdat de naderende tsunami in de droom in feite uw bereidheid voorstelt om eindelijk de dingen onder ogen te zien die u lange tijd hebt vermeden.

Je hebt je moed verzameld en nu wil je de zaken gekalmeerd zien. U bent aan het einde gekomen van een fase in uw leven en u wilt die afgesloten zien. Deze droom is, in die zin, uiterst positief.

Het symboliseert moed, bereidheid, onverschrokkenheid en vastberadenheid. Het zou bemoedigend moeten zijn.

Als de droom je doodsbang maakte en je in het zweet wakker werd, dankbaar dat het maar een droom was, betekent dit dat je de werkelijkheid opnieuw moet overwegen.

Dit post-droom gevoel doet je denken dat je geluk hebt gehad dat je het echte gevaar hebt kunnen vermijden; denk dus na over waar het gevaar in werkelijkheid is.

Ligt het aan je omgeving of ben jij het die fouten maakt en voortdurend giftige omstandigheden creëert?

Dromen over het zien van een tsunami in de verte

Dromen over het van een afstand zien van een tsunami, wat betekent dat u er in feite veilig voor bent, kan verschillende mogelijke betekenissen hebben. Deze droom kan suggereren dat u een bedreigende en negatieve situatie op tijd zult opmerken en herkennen en dat u in staat zult zijn negatieve gevolgen te voorkomen, voordat er nare gebeurtenissen plaatsvinden.

Het kan ook betekenen dat er gevaar is in je directe omgeving, maar ook dat je het gelukkig zult ontwijken of dat het gewoon aan je voorbij zal gaan. Deze droom over het zien van een tsunami in de verte kan ook betekenen dat nare gebeurtenissen mensen zullen treffen die u kent, maar niet uzelf. Maar je zult waarschijnlijk niet een van je naasten zijn.

Deze droom zou ook je innerlijke behoefte en verlangen kunnen weerspiegelen om weg te komen van de turbulentie van het dagelijks leven; je hebt tijd voor jezelf nodig, maar je bent nog een beetje bang om afstand te nemen van andere mensen. Je bent bang om vergeten te worden en om kansen te missen.

Deze droom betekent echter dat het het juiste zou zijn om te doen en dat er geen reden is om bang te zijn.

Als je de dingen in je leven zo turbulent ziet als een tsunami, moet je zeker een stapje terug doen en wat tijd nemen om je batterijen op te laden.

Wees niet bang voor de dingen die aan je voorbijgaan, want het leven gaat door en brengt altijd nieuwe ideeën en nieuwe wegen om te volgen. Luister gewoon naar je intuïtie en doe wat je wilt doen.

Dromen over een tsunami dreiging

Als u droomt nieuws over een tsunami te horen, betekent dit dat u een zeer angstig persoon bent, geneigd tot paniek en overreageren.

Dit verwijst naar een droom waarin u geen enkel teken zag van een dergelijke ramp die naderde, maar iemand zei dat het zou gebeuren. Deze droom weerspiegelt uw voortdurende zorgen, spanning en onvermogen om te ontspannen.

Je bent vatbaar voor alle mensen die vertellen en gemakkelijk gemanipuleerd en verleid worden door vals nieuws.

De droom suggereert dat het tijd is om te gaan zitten, diep adem te halen en na te denken over hoeveel echte, grote problemen je werkelijk hebt en wat slechts je verbeelding is of je overreactie op dingen die misschien onaangenaam zijn, maar toch gewoon en normaal.
Je moet stoppen met panikeren over kleine problemen; wat zou je doen als er grote problemen waren? Deze droom impliceert ook dat u erg naïef bent. Vertrouw niet alles wat je hoort en wend je tot je rationele denken.

Denk na over wat voor jou echt is en wat niet, niet wat anderen je vertellen dat het is.

Dit zal je ook helpen om volledige controle over je leven te krijgen. Dit geldt ook voor situaties waarin je dierbaren overbeschermend zijn; ze wensen je het allerbeste, maar het maakt je eigenlijk zwak.

Bedenk of u zich in een dergelijke situatie bevindt of niet.

Dromen over een tsunami ramp

Dromen over een tsunami die de huizen van mensen verwoest en hele nederzettingen wegvaagt, en alleen ruïnes, dood en stilte achterlaat, zijn misschien wel een van de meest beangstigende vormen van dromen over natuurrampen.

Dergelijke dromen stellen gewoonlijk dingen voor die niet kunnen worden vermeden, hoe men het ook wenst of hoeveel moeite men ook doet om te proberen ze te vermijden.

Ze houden meestal verband met negatieve gebeurtenissen, mislukkingen, verliezen, enzovoort. In deze zin betekent de droom dat u te maken zult krijgen met een grote mislukking of een groot verlies, waardoor u zich beslist hopeloos, emotioneel verwoest, depressief en bang zult voelen.

Het herinnert je er echter ook aan dat er dingen zijn die we eenvoudigweg niet kunnen beïnvloeden, die we niet kunnen doen verdwijnen of voorkomen dat ze gebeuren. Hoe meer je bereid bent om dit feit te aanvaarden, hoe minder slecht je je zou voelen wanneer zulke dingen gebeuren.

Aan de andere kant is deze droom, hoe eng hij ook klinkt, niet per se een slecht voorteken.

Het kan een weerspiegeling zijn van en onbewust behoefte hebben aan grote veranderingen, levensveranderende stappen die nodig zijn om vooruitgang te boeken.
Het is normaal dat men zich ongemakkelijk voelt bij dramatische keuzes en beslissingen, omdat die allemaal een vorm van onzekerheid met zich meebrengen. Het is normaal.

Maar diep van binnen, voel je dat je dit moet doen.

Deze droom betekent dat de negatieve tijden ten einde lopen en niet zonder enige schade en verlies. Deze droom kan nauw verband houden met externe factoren die van invloed zijn geweest op je leven of veranderingen die je zelf hebt doorgevoerd.

Een passerende tsunami vertegenwoordigt die tussenfase, een tijd van aanpassing en aanpassing aan nieuwe omstandigheden.

Wat de eigenlijke oorzaak ook is, het is altijd een vreemde tijd waarin je je best moet doen om een manier te vinden om je aan te passen. Het kan stressvol zijn, maar het kan je ogen openen en je andere opties doen zien.

Dromen over getroffen worden door een tsunami

Als u droomt dat u rechtstreeks door een tsunami wordt getroffen, en niet alleen dat u zich bijvoorbeeld in een door een tsunami verwoeste stad bevindt, dan betekent dit dat u in uw leven met een aantal dramatische en totaal onverwachte dingen te maken zult krijgen die u van tenen tot hoofd zullen doen schudden.

U zult zich onvoorbereid voelen op zulke dingen en daardoor bang, boos, geïrriteerd, geërgerd zijn, zelfs als deze dingen positief zijn. Je haat het om buiten de grenzen van je eigen routine te worden geduwd.

De droom suggereert dat je in het algemeen flexibeler moet zijn, ongeacht of je met negatieve of positieve dingen te maken hebt.
Ieder van ons moet zijn eigen manier vinden om zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen; het is een natuurlijk en aangeboren overlevingsmechanisme van alle levende wezens, ook van de mens. Verspil je energie niet aan wanhoop, spijt en denken aan wat je niet goed hebt gedaan.

Haal diep adem en stap moedig in een nieuw hoofdstuk dat je lot voor je heeft gecreëerd.

Dromen over Tsunami Slachtoffers

Als u droomt over mensen die verdwenen zijn toen een vreselijke tsunami toesloeg, betekent dit dat u zich zorgen maakt over de mensen die dicht bij u staan, ook al bent u zich daar niet van bewust of wilt u zichzelf ervan overtuigen dat er geen reden is om u zorgen te maken.

De droom hoeft niet te betekenen dat er een echte reden is om ernstig bezorgd te zijn over hun welzijn, maar het zou goed zijn om het na te gaan. Misschien betekent het gewoon dat ze zich verwaarloosd voelen aan uw kant omdat u met andere dingen bezig bent.

Je wilt deze mensen niet verliezen, je bent bang dat ze zullen verdwijnen in de getijden van het lot.

Bekijk ze, bel ze op en ga naar ze toe. Zij zullen zeker blij zijn van u te horen. Bovendien, als er reden tot ongerustheid is, zult u hen op tijd kunnen helpen.

5/5 - (1 stemmen)

Like it? Share with your friends!